"Det som borde vara en rutinmässig hantering riskerar i dag att driva företag som har rätt till stöd i konkurs", skriver Rudolf Antoni, Svenskt Näringsliv.
"Det som borde vara en rutinmässig hantering riskerar i dag att driva företag som har rätt till stöd i konkurs", skriver Rudolf Antoni, Svenskt Näringsliv. Bild: Helena Landstedt/TT

Företag ska inte behöva gå i konkurs i väntan på utbetalningar

Att smittspridningen nu åter tar fart riskerar att ytterligare drabba företag och jobb i länet. Därför är det bra att regeringen och samarbetspartierna vill förlänga viktiga krisåtgärder. Nu måste vi se till att åtgärderna också når ut.

ANNONS

Coronapandemin gjorde att den svenska ekonomin tvärnitade i våras. När efterfrågan försvann fick många företag extremt svårt att klara verksamheten. Hundratusentals anställda permitterades och åtskilliga företag över hela landet tvingades säga upp medarbetare.

Svenskt Näringslivs företagarpanel, för tredje kvartalet, visade att 56 procent av företagen i Västra Götaland har minskat sin omsättning senaste halvåret. Det har resulterat i att fyra av tio företag har minskat sina investeringar och att en lika stor andel har minskat antalet anställda.

Några av de branscher som haft det särskilt tufft i länet är besöksnäringen och transportnäringen. Även handeln lider svårt och särskilt utsatta är kommuner som exempelvis Strömstad där många jobb bygger på gränshandel.

ANNONS

Krisen märks tydligt även i statistiken från Arbetsförmedlingen. Bara i Västra Götalands län är i dag nära 18 000 fler människor arbetslösa än för ett år sedan. I hela Sverige är nu nästan 100 000 fler utan arbete jämfört med november i fjol.

Många av de företag som lyckades överleva den första fasen är fortfarande kraftigt försvagade. De får svårt att klara nya påfrestningar. Därför är det mycket välkommet att regeringen och samarbetspartierna lyssnat till varningssignalerna från bland andra Svenskt Näringsliv.

Att man nu vill förlänga både omställningsstödet och möjligheten till korttidspermittering, samt dessutom utöka företagens möjlighet till anstånd med skatteinbetalningar är viktiga och effektiva krisåtgärder. De kan rädda företag och jobb. Men det kommer att krävas ytterligare insatser.

En viktig insats nu är att se till att Tillväxtverket snabbar upp sin hantering gällande korttidspermitteringarna. Under mars och april gick det fort, men sedan dess är det många företag som väntar på utbetalningar vilket inte är acceptabelt.

Det som borde vara en rutinmässig hantering riskerar i dag att driva företag som har rätt till stöd i konkurs. Konkurser och förlorade jobb är också förlorade skatteintäkter. Det innebär mindre pengar till vår välfärd.

Det ligger med andra ord i vårt gemensamma intresse att göra allt vi kan för att stötta och underlätta för företagen att ta sig genom krisen.

ANNONS

Rudolf Antoni

regionchef Svenskt Näringsliv Västra Götaland