38 procent av alla sålda bilar i år har varit laddbara, skriver Jarmo Uusitalo och Emma Nohrén, Miljöpartiet.
38 procent av alla sålda bilar i år har varit laddbara, skriver Jarmo Uusitalo och Emma Nohrén, Miljöpartiet. Bild: FREDRIK SANDBERG/TT

Företagen är rädda för en regering utan Miljöpartiet

Miljöpartiet framhålls nu som de nya industrivännerna. Inte för att vi skulle ha satt oss i näringslivets knä, utan för att vi har vågat satsa på det vi vet är rätt och ger långsiktiga förutsättningar.

ANNONS

För att nå riksdagens mål om ett klimatneutralt samhälle år 2045 krävs en omvandling av hela samhället och många tekniksprång måste genomföras på kort tid. En stor del av det praktiska arbetet för att nå målet ligger hos näringslivet. Ett arbete som kan göra Sverige världsledande i den nya värld som håller på att växa fram – en fossilfri värld.

Vi är inne i ett kritisk skeende där våra företag håller på att växla över till nya affärsmodeller och nya sätt att tänka, de behöver hjälp under denna övergång och då måste klimatpolitiken vara stabil och långsiktig, och Miljöpartiet är en garanti för detta. Därför är inte företagen längre rädda för vad MP ska göra i regering; de är rädda för vad som skulle hända om MP inte längre är med och driver Sverige framåt mot hållbarhet och världsledande lösningar.

ANNONS

1. Miljöpartiet har drivit igenom en lag som tvingar alla kommande regeringar, oavsett färg, att prioritera klimatet och arbeta för att stoppa utsläpp.

2. Isabella Lövin har lyckats få med hela EU på en lag som femdubblat priset på utsläpp i EU. Nu får kolet betala en del av sina klimatkostnader och därför kollapsar kolkraften i Europa och ersätts av fossilfri energiproduktion.

3. Miljöpartiet har drivit igenom ett stöd till svensk stålindustri som gör stålindustrin fossilfri och som kan minska Sveriges totala utsläpp med 10 procent.

4. Miljöpartiet har drivit igenom ett stöd som bidragit till att nära 30 000 laddpunkter för elbilar byggts i Sverige. Det skapar en nödvändig infrastruktur för elbilstransporter, och i kombination med bonus-malus-systemet har det lett till att i år har 38 procent av alla sålda bilar varit laddbara.

5. Sedan Miljöpartiet kom in i regeringen har vindkraften byggts ut kraftigt och blivit tre gånger så stor, och den fortsätter att växa så det knakar. Enbart från 2019 till 2020 ökade produktionen med 50 procent och från november 2019 till sista oktober i år har vindkraften stått för 21 procent av hela den svenska elproduktionen.

Vi är inte nöjda med det. Vi kämpar vidare bland annat för att sista droppen fossilt bränsle ska säljas senast 2030, för att du ska kunna röra dig lika fritt med en elbil som med en bensinbil, att importers klimatpåverkan ska räknas genom en så kallad klimattull och att all lagstiftning ses över så att den är i linje med klimatmålen.

ANNONS

Här i Bohuslän är vi glada över att konstatera att Preem byter spår och väljer att satsa på förnybart och i dagarna öppnade den första tappen (OKQ8) för HVO100 i Uddevalla, så nu kan privatpersoner tanka fossilfritt.

Jarmo Uusitalo

MP Uddevalla

Emma Nohrén

MP Lysekil

ANNONS