Liselotte Fröjd, M, kommunalråd
Liselotte Fröjd, M, kommunalråd

Företagen i Tanum kräver fler åtgärder

Liselotte Fröjd: Tempot i åtgärdspaketen är för lågt

ANNONS

Regeringen har beslutat om flera åtgärdspaket för att stimulera ekonomin och ge stöd till företag som drabbats till följd av Corona-krisen. Åtgärderna behövs och är välkomna men det krävs fler åtgärder och det måste ske nu. Tempot i åtgärdspaketen är för lågt och effekten av åtgärderna för osäkra.

Näringslivet i Tanums kommun utmärks av många små företag med besöksnäring och handel som viktiga näringsgrenar. Startskottet går vid påskhelgen, som är en av de största besökshelgerna för kommunen med både svenskar och norrmän som dagsturister. Kommunen har ca sextio procent fritidsboende som också de besöker sina hus och bidrar till företagens ekonomi. I år blir det inget vanligt påskfirande varken för våra företagare, besökare eller invånare.

ANNONS

Svallvågorna från coronaviruset kommer att pågå länge och ha stora effekter på våra små samhällen, företag riskerar att gå under, hundratals jobb kan försvinna och vår välfärd kan komma att skadas för lång tid framöver. Det finns ett akut behov att göra mer för att rädda jobben och minska skadorna på ekonomin. Den verklighet som våra företag nu möter, med stora fasta kostnader och inga intäkter har bara en utgång om inget görs nu. Vi har många små familjeföretag, som i generationer skapat värden och arbeten. Företag med en sund ekonomi och välrenommerade produkter som nu riskeras att slås ut. Men än finns möjlighet att ta beslut för att hindra denna masskövling.

Många av företagen i Tanums kommun har drabbats extremt hårt av effekterna av Coronaviruset. Det behövs akut fler åtgärder för att jobben ska räddas och för att företagen ska ha goda förutsättningar att överleva. Vi vill att Tanums kommun fortsatt ska ha många och livskraftiga företag när Coronakrisen ebbat ut och att det finns jobb att gå till även när krisen är över.

Liselotte Fröjd (M)

Kommunstyrelsens ordförande i Tanums kommun