I Fornsök är Österödskvinnans grav registrerad som L1970:5567 (tidigare id RAÄ Bro 413:2). Hon är ett av våra äldsta skelett och finns på Göteborgs stadsmuseum.
I Fornsök är Österödskvinnans grav registrerad som L1970:5567 (tidigare id RAÄ Bro 413:2). Hon är ett av våra äldsta skelett och finns på Göteborgs stadsmuseum. Bild: Anders Ylander

Fornsök kan hjälpa den som letar efter Österödskvinnans grav

I den intressanta artikeln i Bohusläningen om svårigheterna med att hitta Österödskvinnans gravplats nämns vår tjänst Fornsök. Här kommer några fakta som är relevanta i frågan, menar antikvarie Malin Blomqvist på Riksantikvarieämbetet.

ANNONS
|

I Fornsök är Österödskvinnans grav registrerad som L1970:5567 (tidigare id RAÄ Bro 413:2). Informationen är ganska knapphändig. I beskrivningen står: ”Fyndplats för skelett. Enligt uppgift från kvinna bosatt i Skälbacken skall man vid skaldjurstäkt funnit ett skelett av en människa. Enligt Hans Lindgren, Bohusläns museum, som fått platsen anvisad.”

Den här beskrivningen gjordes 1990 i samband med den så kallade revideringsinventeringen (en del av fornminnesinventeringen). Vid fornminnesinventeringen som påbörjades i slutet på 1930-talet letade arkeologer efter fornlämningar i nästan hela landet. Fornminnesinventeringen pågick i Riksantikvarieämbetets regi fram till 2002, periodvis i samverkan med olika regionala museer.

Som framgår av beskrivningen fick arkeologen som inventerade området platsen utpekad för sig som platsen för den ursprungliga graven. Och att beskrivningen är så sparsmakad beror på att det ju inte fanns så mycket kvar att beskriva – graven blev bortgrävd 1903 och skelettet forslades bort 30 år senare.

ANNONS

I september i år rättade Bohusläns museum informationen i Fornsök efter uppgifter från Jan-Erik Eriksson, ordförande i Stångenäs hembygdsförening. Det som rättades var platsen (positionen) för graven. Detta framgår i Fornsök av kommentaren till ändringen. Där finns också Jan-Erik Erikssons berättelse om vad hans farfar hade berättat om när skelettet ursprungligen hittades år 1903.

Riksantikvarieämbetets söktjänst Fornsök innehåller information om alla kända registrerade fornlämningar och övriga kulturhistoriska lämningar i Sverige, både på land och i vatten. Totalt omkring 740 000 platser. Varje år tillkommer ny information, både tillägg om sådana lämningar som är registrerade sedan tidigare och information om nyfunna lämningar. Informationen i Fornsök är sökbar för alla. Exempel på lämningar som du kan hitta information om är runstenar, boplatser och gravar från olika tidsperioder, spår efter äldre åkerbruk och vägar, lämningar efter torp och bergsbruk, hällristningar, äldre vrak och fornborgar.

Man kan söka på olika sätt, till exempel genom att ange vilken typ av lämning man är intresserad av eller vilken kommun. Man kan också söka via kartan. Och om du är ute och promenerar och ser något som du tror kanske är en fornlämning så kan du använda din mobil för att kolla i Fornsök (förutsatt att din mobil har en gps). Klicka på symbolen för att ”Visa din position”, då panorerar kartan till där du befinner dig. En blå punkt visar din position och då ser du om det finns något registrerat på platsen. När du använder denna funktion kan du behöva godkänna att app.raa.se får tillgång till din position via din gps.

ANNONS

Malin Blomqvist

Antikvarie, enheten för geografisk information och analys

Riksantikvarieämbetet

ANNONS