Petter Holland, vd Preem
Petter Holland, vd Preem Bild: (c)copyright jann@lipka.se

Förödande för klimatet om vi inte investerar i Preemraff

Petter Holland: Jakten på bättre drivmedel har börjat på allvar

ANNONS
usernewspaperlogoutofferarrowcommentsSökSuperlokaltclockplaytwitterfacebookinstagramNotifikationerNotifikationer avNotifikationerstampenpencilusersusers outlinedclocklockdatabasecheckbox-checkedcheckbox-uncheckedlikecheck_circleexclamation-solidgrade

Hösten 1997 togs ett avgörande beslut när världens länder tillsammans enades om att bli kvitt sjöfartens svavelutsläpp, en gång för alla.

De höga svavelutsläppen hade redan då börjat få stor negativ miljöpåverkan. Sjöfartens tillväxt hade bidragit med mycket gott, som handel och möten mellan människor. Men det hade skett på bekostnad av närmiljö och hälsa. Försurning av världshaven och surt regn hade fått betydande negativa effekter på de levande havsmiljöerna, på lantbruket och på skogen. Men från 2005 skulle svavelutsläppen minska, och 1 januari 2020 skulle de skadliga utsläppen upphöra helt. En stor seger för miljön. Men utvecklingen har gått för långsamt fram till nu. Räknat från 1990 års nivåer har utsläppen istället ökat med 90 procent, enligt Naturvårdsverket, och nu krävs det handling!

ANNONS

De höga svavelutsläppen har en huvudsaklig källa – bränslet. Idag drivs en stor del av sjöfarten av på tjockolja med höga svavelhalter. Men nu måste rederierna ställa om, och jakten på bättre drivmedel har börjat på allvar. I ett första steg kan tjockoljan bytas mot svavelfri diesel och bensin som minskar utsläppen snabbt, utan större investeringar och justeringar.

Efterfrågan på diesel och bensin väntas därför öka, och som ett av Europas mest energieffektiva raffinaderier ser Preem en stor möjlighet i att tillverka dessa produkter av högsta kvalitet för att kunna hjälpa till och bidra till sjöfartens hållbara omställning. Därför vill Preem investera i en ny anläggning i Lysekil som kan uppgradera den svavelrika tjockoljan – en restprodukt som blir över från den ordinarie drivmedelsproduktionen – till drivmedel av högsta miljöklass.

Processen med att uppgradera tjockolja till diesel och bensin kräver energi, och energi innebär utsläpp av koldioxid. Preem är Sveriges största drivmedelsföretag, med 80 procent av den totala raffinaderikapaciteten. Det gör även Preem till en av Sveriges största utsläppare av koldioxid. Det är en position med stort ansvar, men även stora möjligheter.

Det finns i huvudsak två källor till Preem utsläpp. Ungefär 4 procent av utsläppen genereras vid själva raffineringen. Tack vare decennier av hårt arbete och flera miljardinvesteringar släpper Preems raffinaderier ut 17 procent mindre än jämförbara anläggningar i Europa. Men vi är inte nöjda där.

ANNONS

I år togs ett nytt steg i vår satsning mot minskade utsläpp. Preem inledde då ett nordiskt samarbete för att upprätta Sveriges största demonstrationsanläggning för infångning och lagring av koldioxid, så kallad CCS (Carbon Capture and Storage). FN:s klimatpanel har pekat ut CCS som en av de viktigaste åtgärderna för att nå de internationella klimatmålen, men idag finns ingen kommersiell infrastruktur för CCS. Det vill vi ändra på.

Med vår anläggning vill vi visa världen att CCS är möjligt och att klimatvinsten är enorm. En enda anläggning skulle kunna minska utsläppen med 500 000 ton. Det är lika mycket som hela inrikesflygets utsläpp varje år. Uppsidan med projektet är att det inte bara kommer Preem till gagn. När vi visar på de positiva effekterna kan infrastrukturen och tekniken användas av alla energiintensiva industrier som genererar utsläpp, och tillsammans kan vi bidra i resan mot klimatmålen.

Hela 95 procent av våra utsläpp genereras dock när våra kunder vrider om bilnyckeln och kör mot mataffären, jobbet eller skolan för att hämta barnen – alltså i användarledet. Genom ökad produktion av förnybar diesel och bensin kan våra produkter minska transportutsläppen med hela 90 procent inom en överskådlig framtid.

För att få till de stora minskade utsläppen i användarledet krävs stora investeringar i nya produktionsanläggningar. Dessa kommer att innebära ökade lokala utsläpp, men klimatvinsten är i användarledet är mångdubbelt större.

ANNONS

Vår styrka som drivmedelsproducent är att vi har möjlighet att flytta utsläppen mellan olika utsläppskällor. Genom att flytta utsläppen från transporterna till raffinaderierna, kan vi kontrollera dem, och i största möjliga mån fånga in dem och lagra dem djupt under havsbotten, där de stannar.

Frågan om klimatutsläpp är global och den känner inga gränser. Det viktiga är att de minskar över tid. I vissa anseenden är det därför bättre att vi behåller utsläpp innanför Sveriges och Europas gränser. Här kan vi kontrollera utsläppen och planera för att minska dem. Utanför våra gränser tappar vi kontrollen till länder som inte ser koldioxidutsläpp som en prioriterad utmaning. Det vore mycket olyckligt om vi gjorde oss beroende av dessa länder i en tid då omställningen mot hållbarhet är viktigare än någonsin tidigare. Det skulle inte bara omkullkasta våra klimatmål – det skulle vara förödande för klimatet.

ANNONS