Försäljning av kommunala bostäder måste kunna redovisas öppet

Centerpartiet: Det är viktigt att ta vara på kommunala tillgångar på bästa sätt

ANNONS

På kommunfullmäktige den 10:e december blev det en laddad debatt om försäljning av kommunal fastighetsförsäljning. Det kommunägda bolaget Sotenäsbostäder vill sälja ett fastighetsbestånd i Bovallstrand till en specifik köpare till ett mellan köpare och Sotenäs bostäders överenskommet pris. Den tänkta köparen har tagit Initiativet till försäljningen och underlaget till priset skulle vara en värdering av en mäklare.

Socialdemokraterna har varit väldigt tydliga med att detta är ett bra sätt för Sotenäsbostäder att sälja och kapitalisera Sotenäsbostäder och har inget emot att affären inte sker på marknadsmässiga villkor. Även moderaterna tycker att Sotenäsbostäder kan genomföra försäljning till en specifik köpare utan någon konkurrensutsättning?

ANNONS

Vi betvivlar inte att den tänkta köparen mycket väl kan ha kvaliteter som skapar förtroende för en bra framtida fastighetsförvaltning men Centerpartiets åsikt är att försäljningen skall ske på öppna marknaden via mäklare till högsta och bästa pris och villkor. Det kan finnas fler lämpliga köpare som skall ges möjlighet att köpa och förvalta fastigheterna inom ramen för gällande villkor

Det är viktigt att ta vara på kommunala tillgångar på bästa sätt och få ut högsta bästa pris vid försäljning. Att priset som nämns skulle vara en mäklares bedömning inger inte någon trygghet. Mäklarna gör ofta grova felbedömningar och ett mäklarbedömt försäljningspris brukar oftast sluta med ett försäljningspris 10–30 procent högre än utgångspriset.

Både Socialdemokraterna och Moderaterna var tydligen informerade om vem den tänkta köparen är och vilka försäljningsvillkor som gällde. Centerpartiet hade inte den information vilket försvårade möjligheten att förstå Sotenäsbostäders försäljningsupplägg. Tilläggas att endast vissa personer i Sotenäsbostäders styrelse hade full information om bakgrunden till upplägget av försäljningen. Centerns representant i styrelsen visste inte vem den tänkta köparen var.

Tyvärr blev det bifall till försäljningsupplägget med stöd av M, KD, S, MP, V. Centern i Sotenäs kommer fortsatt att hävda att när kommunala fastigheter skall säljas skall detta ske till högsta pris och bästa villkor för kommuninvånarnas bästa.

ANNONS

Olof Börjesson

Pär Eriksson

Kristina Bock Grahl

Stig-Arne Helmersson

Kerstin Johansson

Britt Lindgren

Gunnar Selstam

Styrelsen för Centerpartiet i Sotenäs