Dunedin – en välutforskad stad i Nya Zeeland.
Dunedin – en välutforskad stad i Nya Zeeland. Bild: Enerro / Flickr

Forskning kan hjälpa oss ge bättre resultat

En föreläsning, som givetvis inte behöver vara speciellt dyr, är väl använda pengar.

ANNONS

Replik till Christoffer Rungberg och Frida Ernflykt, Moderaterna i Munkedal, Bohusläningen 24 september

LÄS MER:Onödigt och dyrt KD-förslag om föreläsare i skolan

Att tidigt sätta in stöd och hjälp till de barn och elever som har det svårt, att ta tidiga signaler på allvar är slutsatser som man har dragit vid studier som under senare år gjorts utifrån det material som tagits fram i den så kallade Dunedinstudien.

Att som Moderaterna då ifrågasätta studien som, för att som de säger i sin debattartikel, startade för mer än 40 år sedan, är snudd på pinsamt av någon i en utbildningsnämnd. Tvärtom, detta är ju Dunedinstudiens styrka att den följt 1 000 barn födda 1972 i 40 år, från staden Dunedin och genom detta lagt en bra grund för vidare forskning.

ANNONS

Kristdemokraterna har därför lagt en motion om att informera sig om studien och eventuellt dra lärdom av den i vårt arbete med barn och unga i kommunen. En föreläsning, som givetvis inte behöver vara speciellt dyr, är väl använda pengar. Det finns flera sätt att få ner kostnaden och vi är övertygade om att förvaltningen klarar detta. Ny forskning byggd på vetenskaplig grund behöver vi ta del av för att kunna fatta bra beslut.

”Vända upp och ner på Munkedal” lovar Moderaterna att de skall göra. Tack och lov verkar deras ledamöter i barn- och utbildningsnämnden inte satt igång med detta, då de inte lämnat några förslag över huvud taget hittills i nämnden. Positivt ändå att de valde att stödja våra yrkanden gällande ökade mål och mått inför nästa år.

Resultaten i skolan är dåliga, behörigheten till gymnasiet är allt för låg. Vi har ett långsiktigt arbete framför oss med att förbättra resultaten men vi är övertygade att det är möjligt om vi alla hjälps åt. Att då satsa på de unga som forskning utifrån Dunedinstudien visar tror vi kan vara ett sätt som kan hjälpa oss till bättre resultat inom några år. Dessutom kan på sikt även ekonomin bli bättre då insatser senare i livet borde kunna minskas.

ANNONS

Olle Olsson (KD)

2:e vice ordförande, barn- och utbildningsnämnden, Munkedal

Caritha Jacobsson (S)

Yvonne Martinsson (S)

Leif Carlsson (S)

Lars-Göran Sunesson (C)

Ledamöter i barn- och utbildningsnämnden, Munkedal