Barn på förskola.
”Som förälder finns möjligheten att själv bestämma om ens barn ska gå i förskola”, skriver S-politiker i Munkedal. Bild: Håkon Mosvold

Förskolan är ingen förvaringsplats för barn

Replik till Moderaterna och Sverigedemokraterna 6 maj

ANNONS

LÄS MER:Varför ska barn tvingas in i förskolan?

I en gemensam insändare skriver Moderaterna och Sverigedemokraterna i Munkedal att ”Likaså måste vi hävda föräldrarnas rätt att bestämma över sina egna barns omsorg innan skolplikten faller in. De senaste 25 åren har den konservativa och familjära tanken om barnuppfostran fått stå tillbaka, till förmån för förslag om lagstadgad förskola redan vid två års ålder samt utökad genusdoktrin i förskolan.” För oss socialdemokrater väcker detta uttalande många frågor.

Vi ser det som viktigt att redan i förskolan börja arbeta med jämställdhet för att stärka barn när de växer upp. Att barn ska ha samma möjligheter oavsett kön! Tyvärr är det inte så redan i dag – flickor har högre betyg än pojkar, och som vuxna får männen generellt sett en högre lön än kvinnor. Långt färre kvinnor sitter i bolagsstyrelser och män löper större risk för suicid. Så här vill vi inte ha det och därför är det viktigt att vi redan med de små barnen börjar arbeta med jämställdhet för att stärka barn när de växer upp. Jämställda barn växer upp till jämställda vuxna vilket knappast kan ses som något negativt!

ANNONS

Vi socialdemokrater ser förskolan som ett viktigt stöd i barns utveckling. Det handlar inte om att förvara barn medan föräldrarna arbetar, det handlar om att stötta upp både pedagogisk och med språkutveckling. Som förälder finns möjligheten att själv bestämma om ens barn ska gå i förskolan, vara hos dagbarnvårdare eller annat alternativ. Den möjligheten har funnits under betydligt längre tid än 25 år och det är inte ett tvång med förskola!

Liza Kettil (S)

oppositionsråd och gruppledare för S i Munkedal

Caritha Jacobsson (S)

gruppledare för S i barn- och utbildningsnämnden

Regina Johansson (S)

gruppledare för S i välfärdsnämnden

Erik Färg (S)

andre vice ordförande och gruppledare för S i kultur- och fritidsnämnden

Per-Arne Brink (S)

andre vice ordförande och gruppledare för S i samhällsbyggnadsnämnden