Magnus Wedholm är fortsatt frågande till formuleringar i artikeln om flyktingboenden.

ANNONS