Husen ligger tätt på Smögen.
Husen ligger tätt på Smögen. Bild: Lasse Edwartz

Försvara demokratin i Sotenäs

Demokratin i Sotenäs är ifrågasatt. Många vittnar om att det är svårt få ut handlingar och protokoll. Politiker och medarbetare uppfordras till vitt definierad sekretess. De viktigaste frågorna i det pågående arbetet med översiktsplanen sopas under mattan.

ANNONS
|

Nu senast hotas fd oppositionrådet och kommunens i särklass kunnigaste politiker i fråga om plan och byggfrågor, Britt Wall, att mista sin rösträtt i frågan om det ska byggas fler bostäder på Kleven, Smögen. (Bohusläningen 6 oktober).

Wall har nämligen som god politiker möjliggjort bred offentlig debatt i denna fråga, bland annnat genom en facebookgrupp med hundratals medlemmar. Detta skulle nu enligt de styrande politikerna i byggnadsnämnden - som är positiva till bostadsexploateringen på Kleven-- göra Wall delikatessjävig genom personlig anknytning till frågan.

Även en framstående expert på kommunalrätt, Olle Lundin, håller med. Han hävdar att frågan kan jämföras med att först demonstrera mot serveringstillstånd för en restaurang och sedan delta i beslutet om detta i socialnämnden.

ANNONS
Olle Törnquist
Olle Törnquist

Jag är inte expert i juridik, men jag har undervisat och forskat på demokratins grunder och problem i ett halvsekel och vet en del om den saken. Från demokratisk utgångspunkt får förvisso inte rättsstaten försvagas. Politiker med olika åsikter ska inte, som i Ungern, intervenera i juridiken och myndighetsutövandet, till exempel i lagar och förordningar om serveringstillstånd. Det skulle leda till godtyckligt, oförutsägbart styre och korruption.

Men en detaljplan som på Kleven är mer än ett serveringstillstånd. Detsamma gäller flera andra detaljplaner, som till exempel om Sandbogen under Smögenbron, vid hembygdsgården, i huvudsak ska bli en hamn och grön samlingsplats eller ett bostadsområde med höghus.

Wall har inga ekonomiska eller personliga intressen på Kleven, bara en politisk åsikt mot ytterligre exploatering av ett helt område. Frågan är alltså inte bara om att planarbetet utförts förvaltningsrättsligt korrekt enligt plan- och bygglagen utan en politisk fråga om var och hur och när det ska byggas och exploateras i kommunen, vilket ska avgöras genom folkligt engagemang och av våra valda politiker. Den grundläggande demokratiska principen i vårt samhälle ska vare sig affärsmän, jurister eller byråkrater tafsa på.

Olle Törnquist (S)

Kungshamn

Professor emeritus i Statskunskap. Universitetet i Oslo

ANNONS
ANNONS