Allt färre har fått stroke i regionen de senaste åren, som en följd av god förebyggande vård, skriver Bengt Hagstedt.
Allt färre har fått stroke i regionen de senaste åren, som en följd av god förebyggande vård, skriver Bengt Hagstedt. Bild: Tomas Oneborg / SvD / TT

Fortsätt att prioritera strokeförebyggande vård under pandemin

Pandemins påverkan på hälso- och sjukvården har varit och är fortfarande påfrestande, trots detta har vi fått positiva erfarenheter som vi behöver fortsätta att utveckla.

ANNONS
usernewspaperlogoutofferarrowcommentsSökSuperlokaltclockplaytwitterfacebookinstagramNotifikationerNotifikationer avNotifikationerstampenpencilusersusers outlinedclocklockdatabasecheckbox-checkedcheckbox-uncheckedlikecheck_circleexclamation-solidgrade

Exempelvis har ett framgångsrikt strokeförebyggande arbete under flera år visat värdet av att kunna minska personligt lidande samt belastningen inom sjukvården, vilket även under pandemin har visat sig vara viktigt med att frigöra resurser och sängplatser för att kunna ta hand om svårt sjuka covid-19-patienter. Därför ser vi att det är viktigt att fortsätta förbättra förutsättningarna för strokeförebyggande vård.

Vårdens förmåga att förebygga stroke är avgörande, och de senaste åren har allt färre fått stroke i Västra Götalandsregionen (VGR) – trots att vi blir allt äldre. När stroke stoppas hindrar vi ett enormt mänskligt lidande, men vi avlastar också sjukhus och primärvård. Strokeprevention är medicinskt prioriterat, och måste fortgå även under pandemin.

ANNONS

Att hitta och behandla förmaksflimmer, som orsakar stroke, måste därför få fortsätta att vara prioriterat. Regionen behöver säkerställa att äldre kan erbjudas säker hjärt- och kärldiagnosticering, till exempel med hemskickade plåster-EKG och distansvård under pandemin. Du som har symptom såsom oregelbunden puls får inte tveka att söka vård: tillståndet kan vara livshotande och alla vi andra kan sprida kunskap om förmaksflimmer. Flimret kan vara ”tyst” och inte kännas, vården ska alltid ta pulsen hos äldre för att försöka hitta förmaksflimmer – och de flimmer som upptäcks ska behandlas. Tillsammans kan vi stoppa stroke i VGR – även under pandemin.

Kom gärna med och lyssna digitalt den 2 februari klockan 16.00–18.00 tillsammans med Länsföreningen HjärtLung i VGR när Tobias Nilsson, biträdande sjukhusdirektör för sjukhusen i Väster, och kardiologen Annica Ravn-Fischer diskuterar och föreläser om ”Varför det är viktigt med fortsatt strokeförebyggande vård”. Inbjudan hittar ni på https://www.hjart-lung.se/vastragotaland

Bengt Hagstedt

ordförande, Länsföreningen HjärtLung Västra Götaland

ANNONS