Om Västtrafik kör både skolskjuts och vanlig busslinje är det samhällsekonomiskt effektivt, menar företrädare för Centerpartiet.

ANNONS