Framtidens sjukvård - nu tar vi nästa steg

Det är glädjande att många lever länge idag och överlever svåra sjukdomar. Utmaningen vi står inför är att kompetensförsörja både vård och omsorgsverksamheterna, menar debattörer.