Elever i skoluniform har lektion.
”Skolan uppfyller en nisch vi saknar i kommunen, och som de flesta vet har vi god erfarenhet av flertalet andra aktörer”, skriver Bjarne Rehnberg, Majvor Abdon och Caroline Henriksson från Uddevallapartiet. (Bilden har ingen koppling till texten) Bild: Wojtek Radwanski/TT

Friskola med brittisk struktur hade varit bra för Uddevalla

Att politikerna röstar nej till en välrenommerad friskola som vill etablera sig i Uddevalla är beklagligt.

ANNONS

Skolan uppfyller en nisch vi saknar i kommunen, och som de flesta vet har vi god erfarenhet av flertalet andra aktörer. Att påstå att tajmingen är dålig håller vi i Uddevallapartiet inte alls med om, eftersom vi just nu ser över grundskolesatsningarna. Att friskoleetableringar är en realitet är något vi som kommun måste acceptera och arbeta utifrån.

LÄS MER:Internationell friskola nobbas av Uddevalla kommun

Vi ser det inte heller som självklart att skolor måste läggas ned vid en etablering. Vi står i startgroparna för byggen och kan dessutom eventuellt hyra ut lokaler till friskolan. Dock är det inte vårt problem att lösa nu, utan det får man titta närmare på om en etablering blir verklighet.

ANNONS

Ett argument som framfördes på barn- och utbildningsnämndens möte var också att detta skulle påverka kommunens möjlighet att bedriva likvärdig skola för alla i kommunens regi. Det är helt enkelt inte sant, annat än om man inte sköter sitt uppdrag utifrån de förutsättningar man ges.

LÄS MER:Ihåliga argument emot friskola

Att Nordic International School skulle ge ett bredare utbud i det fria skolvalet är en viktig ingrediens i det hela. Skolan arbetar hårt med integration och eleverna har en variationsrik bakgrund. Många är första eller andra generationens nysvenskar. Fokus ligger på trygghet och studiero som uppnås genom en brittisk struktur med tydlighet, ordning och reda. Kanske kan vi till och med lära av det.

Bjarne Rehnberg, Majvor Abdon och Caroline Henriksson

Uddevallapartiet

LÄS MER:Inte förvånande att Uddevalla säger nej till friskola