Yngve Johansson (MP) skriver om vikten av att fler kan ansluta sig till det kommunala VA-nätet.
Yngve Johansson (MP) skriver om vikten av att fler kan ansluta sig till det kommunala VA-nätet. Bild: Staffan Löwstedt / SvD / TT

Fullt rimligt att skattemedel går till landsbygden

Jag vill tacka socialdemokraterna Lars-Erik Knutsson och Jan-Olof Larsson för att de lyfter VA-frågorna till debatt.

ANNONS

I kommunfullmäktige brukar det endast handla om nivå på taxan och allt som oftast brukar besluten bli en lägre taxa än det liggande förslaget, så dock inte i år. Vi har således byggt upp ett underhållsberg som kommer ta årtionden att åtgärda. Tidigare år har Miljöpartiet de gröna yrkat på de föreslagna höjningarna men blivit nedröstade av övriga partier.

Den utredning som Knutsson och Larsson hänvisar till kommer drabba skattekollektivet med en engångskostnad på 400 000 kronor. Det handlar om en utredning om våra reningsverk då Omholmens reningsverk och framförallt Hunnebostrands reningsverk har nått gränsen för det avloppsvatten som de kan ta hand om.

ANNONS

I och runt omkring Hunnebostrand och Bovallstrand med omgivande landsbygd finns det ett flertal detaljplaner som är godkända och fler är på gång. Det innebär att det inte går att ansluta så många fler fastigheter till reningsverket. För de som bor på landsbygden finns då inte möjligheten att ansluta sin fastighet till det kommunala VA-nätet.

Jan-Olof Larsson sitter med i en styrgrupp för ett projekt som omfattar 20 miljarder, det kommer innebära en kraftig utbyggnad av bostäder och verksamheter i Sotenäs kommun. Vilket i sin tur kommer att kräva en VA-utbyggnad till bland annat Askum. Rent vatten och rent hav är viktiga frågor för oss i Miljöpartiet de gröna, och vi tycker att det är rimligt att skattekollektivet är med och bidrar till den framtida utvecklingen av Sotenäs kommun och dess landsbygd.

Yngve Johansson (MP)

kommunfullmäktige Sotenäs kommun