Gärna medaljer men först en bra idrottsundervisning

Vinter-OS är slut och Sverige har kammat hem en rekordskörd av medaljer. Men samtidigt kommer larm från landets idrottslärare: Alla svenska elever får inte den idrottsundervisning de har rätt till.

ANNONS
|

Visst är det glädjande med åtta guldmedaljer i OS, men idrottsundervisningen för Sveriges skolelever håller inte måttet. En ny undersökning från Svenska Idrottslärarföreningen och Lärarnas Riksförbund, ”För många bollar i luften”, visar att många lärare i idrott och hälsa har allt för många klasser och elever att bedöma. Den visar även svårigheter att genomföra simundervisning på grund av bristfällig tillgång till simhallar och otillräcklig eller obefintlig fortbildning. Utöver det har det stora problemet länge varit den alarmerande låga andelen av behöriga och legitimerade lärare. Det är allvarligt.

Vi kräver att kommunerna och friskolorna nu anstränger sig för att rekrytera behöriga och legitimerade lärare. Det är helt avgörande för undervisningens kvalitet. Idrottslärarnas arbetsmiljö måste dessutom förbättras. Det är inte rimligt att en idrottslärare undervisar i 12 klasser och behöver sätta fler än 200 betyg eller 300 omdömen. Med så många elever att undervisa är det svårt att hinna uppmärksamma varje individ. Även idrottslärarna behöver tid till för- och efterarbete av undervisningen. Detta måste huvudmän och skolledare ta hänsyn till vid tjänstefördelningar.

ANNONS

Det finns idrottsredskap som innebär fara om de är i dåligt skick, dödsolyckor har tyvärr inträffat. Därför är det viktigt att den fasta utrustningen kontrolleras kontinuerligt av auktoriserad personal. Det är oroväckande att nästan var femte lärare inte vet när och om detta gjorts. Rektorer måste ta stort ansvar och se till att utrustningen i idrottshallarna är säker.

De svenska idrottslärarna måste ges bättre förutsättningar för att kunna utföra sitt viktiga arbete och de behöver fler legitimerade kollegor. Endast så kan vi säkra kvaliteten i undervisningen och få elever att nå målen. Med elever som utvecklas i idrott så kanske några rentav kan bidra till en fortsatt rekordskörd av svenska medaljer.

Rami Aro,

legitimerad lärare i ämnet Idrott och Hälsa och ordförande för Svenska Idrottslärarföreningen

Åsa Fahlén,

förbundsordförande, Lärarnas Riksförbund

ANNONS