Trångt i Smögens gästhamn
Trångt i Smögens gästhamn Bild: Owe Tollesby

Gästhamnarna måste effektiviseras

Majoriteten i Sotenäs har gjort en soppa av alla förslag till gästhamnsavgifter

ANNONS

Svar till Mathias Bruno 15 april

LÄS MER:Moderaterna i Sotenäs värnar båtlivet

Mattias Bruno (M) hävdar i sin debattartikel att Moderaterna värnar båtlivet, både nationellt och lokalt. Lokalt betyder det att vi inte avser höja några taxor med annat än KPI. (motsvarar en höjning på 2,3 procent). MB skriver att den moderata gruppen i Sotenäs ställe sig bakom hans förslag om ingen ytterligare höjning utöver KPI.

Väl på mötet så kom det upp fyra taxeförslag. Ordföranden (C) förde fram förvaltningens förslag som var en höjning av taxorna med totalt 10 procent. En av moderaternas två ledamöter föreslog en höjning på 14 procent och den andre moderaten MB föreslog ingen taxeökning utöver KPI. Dessutom föreslog han diverse förändringar av verksamheten.

ANNONS

Vi socialdemokrater tyckte det blev en soppa av alla förslag från de styrande. Inte ens det största partiet moderaterna kunde komma fram med ett enat förslag.

Vi socialdemokrater anser att gästhamnarna är en viktig verksamhet för utvecklingen av turismen. Den är viktig för många företag inom handel och annan service. För oss är det också viktigt att en sådan verksamhet skall kunna drivas på ett sådant sätt att den ekonomiskt minst genererar ett nollresultat. Vi som skattebetalare i kommunen skall inte subventionera detta över skattsedeln. Verksamheten har gått minus under många år och kostnader har tagits ut på andra områden såsom avgifterna till båtplatserna som vi kommunmedlemmar betalar.

Föregående år höjdes avgifterna kraftigt som ett led i att få ett nollresultat och för att se om det påverkade besökarantalet.

Att kommunen kan och skall höja avgifterna till en verksamhet som drivs för att serva icke kommunmedlemmar är ok. Men den verksamheten skall drivas på i första hand ett ekonomiskt effektivt sätt. Det är lätt att föreslå avgiftshöjningar istället för kostnadsreduceringar när den möjligheten finns.

Men vi socialdemokrater anser att det är minst lika viktigt att ställa krav på effektivitet inom kommunstyrelsens verksamheter som den gör på omsorgsverksamhetens och skolans verksamhet. Dessa ska spara miljonbelopp varje år. Dessa verksamheter har inte samma möjligheter att välja öka på sina inkomster utan måste skära på personal.

ANNONS

Vi socialdemokrater värnar båtlivet och möjligheten till båtturism. Men de ska stå för sina kostnader och vi i Sotenäs kommun skall erbjuda en bra och effektiv service. Då måste, anser vi det ställas krav på kostnadseffektivitet på de tjänster vi erbjuder. Vi socialdemokrater var det enda partiet i kommunstyrelsen som ansåg detta. Övriga röstade för en avgiftsökning.

Mathias Bruno framförde i sitt inlägg att Moderaterna värnade båtlivet eftersom de inte ville höja avgifter. Möjligtvis tycker Mathias Bruno detta, men inte Moderaterna. Mathais stödde socialdemokraternas förslag i kommunstyrelsen och gick emot sitt eget parti. I denna avgiftsfråga har vi socialdemokrater och MB likvärdiga åsikter, effektivitet går före avgiftshöjningar.

Theresé Mancini (S)

Lars- Erik Knutsson (S)

Birgitta Albertsson (S)

Bengt Sörensson (S)

Jan-Olof Larsson (S)

Sotenäs kommun