Ge oss bättre vård - utan ideologiska strider

Pål Magnusson: Bort med de ideologiska fingrarna ur vårdapparatens syltburk

ANNONS

Eftersom jag alltid brukar rösta vänster så borde jag väl även antas vara mot alla former av privat vård. Vårdföretag som agerar skurkmässigt och suger näring av våra gemensamma samhällsresurser är jag emot, men jag är inte av princip emot privat vård. Däremot är jag emot politiker som använder vården, allmänt ägd eller privat ägd, som ett slagträ i sin politiska kamp för att vinna röster inför nästkommande val.

Efter varje val borde politikerna låta de vårdprofessionella själva skapa en högkvalitativ vård, efter de demokratiska ramar som givits av politikerna. Låt läkare och övrig vårdpersonal sköta sin profession, så kan ni sköta politiken.

ANNONS

Som arbetande inom Uddevalla kommuns hemtjänst märker jag att biståndsbeviljade personer, oftast äldre, famlar efter kunskap hur de ska välja vårdformer. Vem ska de ringa? Vad är numret till den eller den vårdenheten? Vem ska jag fråga om mina problem? Varför får min väninna som tillhör en annan vårdcentral mer hjälp än jag?

Vi i Uddevalla kommuns socialtjänst (de profesionella) skulle kunna bli de som går i bräschen för tydlighet och begriplighet gentemot de biståndsbeviljade invånarna. Genom att ge exaktare information till kommunens alla invånare vad det innebär om de väljer den ena eller andra vårdcentralen, skulle man på ett enkelt sätt höja kvaliteten och människors syn på om vården är bra eller dålig i Uddevalla kommun. Genom detta skulle även andra vårdgivare som är verksamma inom Uddevalla kommun kunna dra nytta av den tydlighet som man skapar gentemot kommuninvånarna.

Så låt vårdens professionella vårdgivare utforma den vård som de anser bäst, och bort med de ideologiska fingrarna ur vårdapparatens syltburk. Hela det rika landet Sverige är värd en tydlig, högkvalitativ vård, vare sig den är kommunal, regional, privat eller har andra driftsformer.

Pål Magnusson

Uddevalla