Gemensamma kriser kräver gemensamma lösningar

Pandemin visade brutalt bristerna i våra beredskapssystem, särskilt vid gränserna, menar debattörer.