Gerlesborg är en blind fläck på Västtrafikkartan

I en insändare föreslås att buss 862 ska rulla några hundra meter in i Tanums kommun så Gerlesborgsskolan kan ta emot sina elever och ha en rimlig chans att bedriva sin verksamhet, menar skribenten.

ANNONS

Replik på ”Ge Gerlesborg en chans

Vore det inte bra om även Tanumsbor kunde resa kollektivt till Gerlesborg? Nu är södra delen av Tanum i princip avskuren resten av kommunen på Västtrafikkartan. En vardag går det 27 turer, tur och retur, med lokaltrafiken mellan Tanumshede och Grebbestad. Mellan Gerlesborg och Hamburgsund 3. På helgerna inga alls.

Gerlesborgstrakten sjuder av kultur och det är en synd och skam att Tanums kommun inte tar tillvara på det. Med en akut klimatkris och stigande drivmedelspriser väljer fler och fler bort bilen som transportmedel, men de personerna är uppenbarligen inte välkomna till Tanums kommun.

ANNONS

Jag vet att kommunen inte ansvarar för kollektivtrafiken, men någon dialog finns väl mellan Västra Götalandsregionen, Västtrafik och kommunen. I demokratisk anda borde man ha ungefär samma möjligheter att resa kollektivt antingen man bor i Grebbestad eller Gerlesborg.

Här i Sotenäs kommun har jag lättare att resa kollektivt till Göteborg än jag har att ta mig de knappa tre milen till mina föräldrarna utanför Hamburgsund. Dit går en anknytning klockan sex på morgonen med väntetid en timma i Brygge. Därefter en anknytning på eftermiddagen, men då kommer jag inte tillbaka igen.

Att skära av södra delen av Tanums kommun från Västtrafiknätet är både orättvist och dumt. I förbindelse med den södra delen hade Tanum kunnat ta tillvara på sitt rika kulturella kapital. Det hade inte bara ökat livskvaliteten för invånarna utan också kommunens attraktionskraft. Kulturhuset Futura, Vitlycke Centre for performing arts i Tanumshede, Gerlesborgsskolan, KKV och Scenstudion i Gerlesborg hade knutits ihop och kreativ dynamik skapats på ett helt annat vis än vad som är möjligt idag. Nu kan inte de utan bil ta sig mellan södra och norra delen av Tanums kommun. Såvida en inte vill cykla och riskera livet på de cykelvägslösa biltrafiksdominerade vägarna.

När jag besökte en vän på Serviceboendet i Fjällbacka innebar det tre och en halv timmas strapats via Hallinden till Munkedal och sen tåget till Tanumshede för byte till buss mot Fjällbacka. Tragglar man sig på så vis bakvägen till Tanumshede är Tanums kommun åtkomlig med kollektivtrafiken, men vill man äntra den från södra sidan är det som att ta sig över floden Jordan. Men som Israels folk gjorde i Josua 3:1-17 så går det att ta sig över, om man bara kliver ut. Och man behöver inte ens tro på Gud. Det räcker att man tror på att resa kollektivt är vägen framåt och att varje individ är en fullvärdig kommunmedborgare, inte bara egnabilsägaren.

ANNONS

Vi hör alla ihop på denna jord och för att framtida generationer ska få ett friskt jordklot behöver vi sträva mot gemensamma lösningar före individuella. Think global, act local. Låt oss börja med att koppla ihop norra delen av Tanums lokaltrafik med södra Tanum.

För konststudenterna, kulturen, och klimatet.

Lisa Åstrand

ANNONS