Att tänka relativt och jämföra med andra företags och länders utsläpp är en självmordsstrategi. Det som sker här och nu är det som räknas, skriver Erni och Ola Friholt.
Att tänka relativt och jämföra med andra företags och länders utsläpp är en självmordsstrategi. Det som sker här och nu är det som räknas, skriver Erni och Ola Friholt.

Gjort är gjort när det gäller utsläpp

Ni värnar givetvis om arbetstillfällen och skatteinkomster. Det förstår vi. Men det finns katastroflägen som upphäver sådan hänsyn.

ANNONS

Preemraff säger att om de får investera och släppa ut ytterligare en miljon ton koldioxid per år kommer de att utveckla en teknik som minskar de framtida utsläppen. Och ni vill gärna tro att detta är positivt för klimatet på sikt. Men ni tror fel. Och Preemraff vet det men håller masken.

Att kompensera för gjorda utsläpp är omöjligt!

Varje gjort utsläpp adderar till klimatförstöringen. Framtida minskningar påverkar inte det som redan gjorts.

Om man verkligen inser hotet och vill bidra till att rädda klimatet gäller endast och allenast att genast minska utsläppen så mycket man förmår. Helst mer.

Vad EU gör eller inte gör är ointressant i sammanhanget. Att tänka relativt och jämföra med andra företags och länders utsläpp är en självmordsstrategi. Det som sker här och nu är det som räknas.

ANNONS

Lysekil har dussintals alternativ att satsa på. Sol, vind och vatten håller än.

Även dessa alternativ ger utsläpp i produktion och byggfas. Men de ger omedelbart effekter.

Ta ert ansvar för barn och barnbarn, Lysekils kommun!

Erni och Ola Friholt