Personalen inom NU-sjukvården får nu ett bitterljuvt tack från den Grönblå ledningen samt av styrelsen i NU-sjukvården med Centerpartiet i spetsen, skriver Heikki Klaavuniemi (SD).
Personalen inom NU-sjukvården får nu ett bitterljuvt tack från den Grönblå ledningen samt av styrelsen i NU-sjukvården med Centerpartiet i spetsen, skriver Heikki Klaavuniemi (SD). Bild: Andreas Olsson

Grönblå ledningens tack till vårdpersonal: Du får sparken

Torsdagen den 29 oktober fattade styrelsen för NU-sjukvården beslut om att skära ner antalet nettoårsarbetare med ytterligare 95 personer. Beslutet togs i samband att ny detaljbudget togs inför 2021.

ANNONS

Beslutet är ingen ny företeelse, det har hänt förr och lär hända igen så länge den Grönblå ledningen inte räknar upp ersättningen till sjukhusen. Men att det sker nu är högst beklagligt.

Först låtsas ledningen hylla personalen under våren och sommaren med applåder. Personalen fick sina semestrar indragna och återhämtningen blev bristfällig för flertalet. Flertalet av personalen flyttades också till avdelningar som de normalt inte arbetade vid.

Att personalen har orkat stå ut så väl som den ändå har gjort är inget annat än imponerande uthållighet. När politikerna gick på semester i somras fick personalen slita under högst ovanliga omständigheter.

ANNONS

LÄS MER:Andra coronavågen är här – inlagda på Näl ökar snabbt

Den personalen får nu ett bitterljuvt tack från den Grönblå ledningen samt av styrelsen i NU-sjukvården med Centerpartiet i spetsen, ett tack som säger: Du får sparken.

Endast SD lade ett yrkande emot denna neddragning även om det fanns andra partier som i sak höll med om olusten inför beslutet. Vi hade även en alternativ finansiering med i vårt förslag till beslut, men styrelsen är uppenbarligen inte intresserad av att förändra, bara att förvalta. Det råder någon slags märklig skräck inför att agera som en operativ styrelse. Min enda uppmaning och önskan till dem är att de skärper sitt utövande. De är valda av väljarna för att förändra, inte att förvalta eller bara skapa opinion inför nästa val om de nu tillfälligt hamnat i opposition.

Jag anser mig själv vara vald för att förändra, inte för att underlätta för den Grönblå minoritetsledningen att fortsätta försämra

Den senare uppmaningen är kanske mest riktad till S och V. En kritik som jag ofta levererat och som jag kommer återkomma till flertalet gånger om ingen förändring sker. Tillsammans är vi majoritet även om vi sitter i opposition. Jag anser mig själv vara vald för att förändra, inte för att underlätta för den Grönblå minoritetsledningen att fortsätta försämra.

LÄS MER:Överläkaren hade fel – vi alla är inte ersättliga

Allt är inte mörkt, givetvis fanns det ljusglimtar under mötet. SD lade tillsammans med S fram ett förslag (var för sig) där vi lyckades skaka fram 23,3 miljoner kronor i förstärkningar inför nästa års detaljbudget. Det byggde på att delar av underskottet från 2019 inte skulle regleras 2021.

ANNONS

Dessa medel är förvisso efterlängtade förstärkningar men symboliska i det stora sammanhanget. Neddragningar på IMA, barnkliniken och antalet nettoårsarbetare kommer ännu att ske.

Avslutningsvis; Inga andra sjukhusstyrelser budgeterar att betala av 2019 års underskott. Varför ska NU-sjukvården då överhuvudtaget göra det? Regionstyrelsen måste ta till sig detta och säkerställa att en likaprincip gäller för alla sjukhus.

Heikki Klaavuniemi

Regionråd och ledamot av NU-sjukvårdens styrelse (SD)