”Arbetspendlingen är en realitet och kommer att öka. Våra företag av alla slag är beroende av enkla och snabba kommunikationer under hela dygnet”, skriver Lars T Hansson.
”Arbetspendlingen är en realitet och kommer att öka. Våra företag av alla slag är beroende av enkla och snabba kommunikationer under hela dygnet”, skriver Lars T Hansson. Bild: Ingvar Spetsmark

Gullmarsbron är en nödvändighet för Lysekil

Lysekils läge längst ut på Stångenäset betyder att kommunikationerna hit är av mycket stor betydelse. Det är avgörande för vår välfärd på sikt. En bro över Gullmarn ger mycket stora fördelar.

ANNONS

Arbetspendlingen är en realitet och kommer att öka. Våra företag av alla slag är beroende av enkla och snabba kommunikationer under hela dygnet. Vi själva kan enklare resa över Gullmarn. Alla prognoser över befolkningsutvecklingen i Lysekil är tyvärr negativa. Vi måste vända på denna dåliga utveckling. En flytande Gullmarsbro bygger på norska erfarenheter, där denna konstruktion fungerat väl i 27 år.

LÄS MER:Ny väg till Lysekil är bara en av flera möjligheter

Kommunfullmäktige måste nu den 23 juni inse nyttan och nödvändigheten av en fast förbindelse över Gullmarn. Ett första och viktigt steg är att anslå 2 miljoner till en så kallad åtgärdsvalstudie, ÅVS. Denna blir sedan genomförd och behandlad inom Västra Götalandsregionen och Trafikverket. Därefter blir det många beslut som ska fattas när kostnader och intäkter blir kända.

ANNONS

Dagens färjetrafik över Gullmarn kostar cirka 55 miljoner per år. Staten har i Trafikverkets regleringsbrev (2018) uppdragit åt verket att ersätta färjor med broar. Trafikverket kan hos riksgälden finansiera denna typ av investering. Eventuell samfinansieringslösning och avgiftsfinansiering ska övervägas om ordinarie driftmedel inte täcker kostnaderna för en bro. Motala och Sundsvall, som nyligen byggt fasta broar har lyckats förhandla fram mycket goda lånevillkor med staten.

LÄS MER:Ny bro över Gullmarsfjorden kan kosta 2 miljarder

Kommunpolitikerna på Orust och angränsande kommuner har enats om att gå vidare med sin brofråga vid Svanesund. En åtgärdsvalsstudie ska nu göras om denna bro.

I Lysekils kommuns nu gällande översiktsplan (ÖP 2006) skriver man följande: ”Kommunen anser att en fast förbindelse över Gullmarn mellan Stångenäset och Bokenäset skulle förbättra möjligheterna för utveckling av näringslivet i Lysekil och att en sådan förbindelse skulle göra Lysekil än mer attraktiv som bostadsort. Kommunen kommer därför att verka för att frågan utreds och att projektet tas upp i Vägverkets långtidsplan för utbyggnad av vägnätet”.

Gullmarsbron är en nödvändighet.

Lysekils alla partier kan nu visa vad man tror på – utveckling, stagnation eller avveckling.

Lars T Hansson

Liberalerna