Håby i Munkedal – ett ödelandskap

Håby ser ut som ett öde vildavästernsamhälle som ingen sköter om.

ANNONS

Vem har egentligen ansvar för att sköta ogräsrensning och klippning av buskar på bussterminalen i Håby? Det har inte varit något underhåll på rabatter och buskar på bussterminalen på många år. I rabatterna växer meterhögt gräs. Frön har självsått sig och växt upp till sly och små träd av olika sorter. I rabatterna ligger högar med grus som år efter år sopats upp där efter varje vinter. Nyponbuskarna är vildvuxna, uppskattningsvis bort emot tre meter höga och skymmer vägskyltar. I vägrondellen som leder in och ut på motorvägen är sikten väldigt skymd av planterade träd och buskar som behöver klippas ned. Det här är i nuläget en trafikfara!

ANNONS

En daglig förbipasserande