STOCKHOLM 2019-08-09Bokpaket som skickas med PostnordFoto: Tomas Oneborg / SvD / TT / Kod: 30142** OUT DN, Dagens Industri (även arkiv) **
STOCKHOLM 2019-08-09Bokpaket som skickas med PostnordFoto: Tomas Oneborg / SvD / TT / Kod: 30142** OUT DN, Dagens Industri (även arkiv) ** Bild: Tomas Oneborg/SvD/TT

Hälften av breven har försvunnit på 20 år

Det är mycket glädjande att organisationen Företagarna värdesätter vår post- och paketservice så högt. Sedan 1600-talet har vi delat ut postförsändelser till både privatpersoner och företag i Sverige.

ANNONS
|

Replik till Företagarna 18 juli

LÄS MER:Småföretagen behöver Posten

Under hela vår långa historia har vi anpassat vår verksamhet för att vi ska kunna vara relevanta för alla användare i samhället. Att företag måste anpassa och effektivisera sig är naturligtvis inte okänt för Företagarna. Sedan millennieskiftet har mer än hälften av alla brevvolymer övergått till digitala alternativ. Eftersom det endast är portointäkter som hitintills har finansierat hela vår finmaskiga infrastruktur, från Ystad till Treriksröset, gör brevvolymtappet att intäkterna försvinner lika snabbt. Samtidigt är en stor andel av våra kostnader fasta och består således när volymerna faller.

Inom kort kommer vi en vanlig dag bara att ha brev att dela ut till ungefär vartannat hushåll. Att då gå förbi varannan postlåda utan att ha något att dela ut i den är inte särskilt rationellt, varken ekonomiskt eller miljömässigt. Att gå över till varannandagsutdelning är därför ett naturligt steg i att skära kostnader på ett sätt som påverkar väldigt få postmottagare. Vill man som företag ha fortsatt daglig postutdelning finns sådana alternativ antingen genom att använda postbox eller genom att teckna särskilt avtal med oss om hämtning och lämning av post på daglig basis. Har man behov av snabba leveranser går det både som privatperson och som företag att skicka expressbrev med övernattsbefordran.

ANNONS

Just nu sitter en statlig utredning som ska titta på hur den framtida postservicen ska kunna finansieras och vad den samhällsomfattande posttjänsten bör innehålla. Av Företagarnas debattartikel att döma förefaller stöd till en god postservice kunna ses som stöd till företagande.

Det är därför förmodligen ett välkommet budskap till både den här utredningen och till regeringen att finansieringen av den framtida postservicen i alla fall delvis torde kunna återfinnas inom ramen för den statliga budgetens utgiftsområde ”Näringsliv”.

Emma Riblom

Kommunikationschef PostNord Sverige AB

ANNONS