Hållbarhet kräver betalningsvilja

Fastighetsägare är samhällsaktörer som i samverkan med andra bidrar till att utveckla attraktiva och trygga platser i våra städer, menar debattören.