"Vi hoppas detta ska underlätta att få folk att välja tåget, bussen eller spårvagnen framför bilen", skriver Ulrika Frick och Björn Thodenius med anledning av de nya zonerna.
"Vi hoppas detta ska underlätta att få folk att välja tåget, bussen eller spårvagnen framför bilen", skriver Ulrika Frick och Björn Thodenius med anledning av de nya zonerna. Bild: Jessica Gow/TT

Hållbart resande är vägen framåt

2021 är ett ödesår för kollektivtrafiken. Men pandemin kommer gå över och vi ska hålla ut till dess. Kollektivtrafiken måste upprätthålla turutbudet under 2021. Detta trots kraftigt vikande intäkter då färre reser och färre av de som reser betalar för sig, men för att kunna undvika trängsel är ett fortsatt gott turutbud nödvändigt.

ANNONS

Men 2020-talet kommer bjuda på stora förändringar i hur vi förflyttar oss. Hemarbetet är här för att stanna, även ifall det kanske inte blir lika omfattande som nu mitt under pandemin. Vidare är elektrifieringen ett faktum, förbränningsmotorns saga är snart all. Västtrafik är störst i Norden på elbussar och allt fler privatbilar kommer gå på el. Cykeln har fått en välkommen renässans i pandemins fotspår, något som givetvis måste sätta sin prägel på hur våra samhällen och vår infrastruktur planeras.

Nu är äntligen det nya och enklare biljettsystemet i gång. Något som varit mycket efterlängtat, då Västrafiks zonutbud under de 20 år regionen funnits hann växa sig till ett svårbegripligt lapptäcke. Nu har över 70 zoner blivit 3. Du kan resa i ett större område än tidigare och många har fått sänkt pris. Vi hoppas detta ska underlätta att få folk att välja tåget, bussen eller spårvagnen framför bilen.

ANNONS

Västra Götalandsregionen har satsat på ett stabilt stomnät, med tåg och snabba bussar och goda förbindelser in till närmsta större ort. Detta för att möjliggöra för den som bor på landet att ta bil en del av sträckan och sedan fortsätta kollektivt. På flera håll runtom på landsbygden i regionen pågår projekt för att se på olika sätt att komma ifrån beroendet av den egna bilen, även på landet.

Grönblå samverkan tror på det hållbara resandet, vi tycker det är viktigt att i dessa osäkra tider inte lova vitt och brett utan att ha täckning för löftena. Vi ser med oro på att Socialdemokraterna i sin skuggbudget för 2021 föreslår en mängd nya satsningar, utan att tillföra mer resurser till kollektivtrafiken. Vad vill ni skära ner på för att genomföra era satsningar? Grönblå samverkan vill hålla i, hålla ut och vara redo att ta emot resenärerna igen när pandemin klingar av.

Ulrika Frick (MP)

ordförande kollektivtrafiknämnden

Björn Thodenius (M)

vice ordförande kollektivtrafiknämnden