Handikapparkering och regler därför upphör vid snö

Kommuner och affärsidkare tycker att det är lämpligt att lägga den snön de röjt från övriga p-platser på de rörelsehindrades rutor, menar signaturen.