Handlingskraft för jordbruket

Svar på "Tondöva partier skapar problemen”.

ANNONS

Centerpartiets DNA finns i landsbygden och vi arbetar ständigt för att se till att man kan leva bo och verka i hela landet. Det gör vi genom att arbeta för att ge landsbygden och jordbruket förutsättningar att frodas.

Thorstensson är välkommen att läsa våra förslag som presenterats nyligen. Vi kommer med en rad praktiska förslag för att göra det billigare att leva och verka i hela landet samtidigt som vi tar ansvar för miljön. Vi vill slopa skatten på den förnybara delen av bränslen som omfattas av reduktionsplikten. Det är utsläppen som ska beskattas, inte drivmedel. Därför vill vi även stoppa skattehöjningen på rena biodrivmedel som nu är på gång om regeringen inte agerar skyndsamt.

ANNONS

Ytterligare anledning till de nu höga drivmedelspriserna är bristen på biodrivmedel. För att åtgärda detta vill vi i Centerpartiet satsa 600 miljoner årligen inom industriklivet för att öka den inhemska produktionen av biodrivmedel.

För jordbruket som drabbats inte bara av höga drivmedelspriser utan skenande insatspriser i allmänhet vill vi fördubbla dieselnedsättningen, det vill säga återbetalningen av dieselskatten. Vi föreslår att nedsättningen ökar till fyra kronor per liter jämfört med dagens 1,93 kronor per liter.

Utöver detta har Centerpartiet bara under det senaste året drivit igenom förbättringar gällande äganderätten i skogen och strandskyddet, vilka båda är viktiga för att ge landsbygden förutsättningar att frodas. Utöver detta har vi kontinuerligt förespråkat att tillföra mer medel till vägunderhåll för att höja standarden särskilt på det mindre vägnätet, där många vägar lider av underhållsbrist.

Vad av detta som Sven-Arne Thorstensson avser vara floskler och utopiskt tänkande får han svara för själv. För oss är det handfasta satsningar för att förbättra förutsättningarna för att bo, leva och verka på landsbygden.

Anders Dahlberg

Riksdagskandidat Centerpartiet Fyrbodal

ANNONS