I mitten av 1980-talet så hade vi ett av de bästa elsystemen i världen, menar debattörer.
I mitten av 1980-talet så hade vi ett av de bästa elsystemen i världen, menar debattörer. Bild: Karl af Geijerstam

Har Sverige tappat förnuftet över elproduktionen i landet?

I mitten av 1980-talet så hade vi ett av de bästa elsystemen i världen, menar debattörer.

ANNONS
|

En av våra mest meriterade forskare Jan Blomgren som är professor i tillämpad kärnfysik skrev ett debattinlägg som är mycket intressant om den svenska energipolitiken. I mitten av 1980-talet så hade vi ett av de bästa elsystemen i världen. Vi hade betydligt mer el än nu trots att vi hade en befolkning som var 2,5 miljoner mindre och det var nästan till 100 procent fossilfritt. Det var stabilt både när det gäller överföringar, energimässigt och inte minst effektmässigt. Även Kungliga vetenskapsakademin har varit inne på motsvarande ämne och har också frågat sig, varför vi har försämrat driftsäkerheten i elsystemet. Har det varit av okunskap eller ännu värre av ren medveten politik?

ANNONS

År 1985 hade Sverige 12 kärnreaktorer, som tillsammans med vattenkraften och även en del kraftvärme gav en stor andel så kallad baskraft (kontinuerligt energitillförsel 24 timmar om dygnet om så skulle behövas). Det betyder inte att alla dessa energislag behöver gå hela tiden, utan man har hela tiden en optimal mix i förhållande till andra energislag, förbrukning och överföringskapacitet i nätet. Vi har absolut inget emot vindkraft eller solkraft, eller andra intermittenta energikällor. Rätt utnyttjat så kan dessa energikällor ge ett värdefullt bidrag till energiförsörjningen.

Men de kan inte ersätta baskrafter som vatten eller kärnkraft just för att de aldrig kan ge el i kontinuerlig drift 24 timmar om dygnet en längre tid. Just detta kommer väldigt sällan fram i debatten. Det är en stor skillnad på en baskraft och till exempel vindkraft. Där både ansvariga S-statsråd och till och med statsministern låtsas som om vi bara bygger några vindkraftverk särskilt till havs, så har vi löst problemet. Det är också sant att kriget som Putin startade har påverkat detta negativt, särskilt som Tyskland gjort bort sig ordentligt, genom att avveckla sin kärnkraft vilket gör att hela energipolitiken i Europa skakar.

Men det är också lika sant, att hade vi haft kvar våra sex kärnkraftverk som vi plockat ur produktionen, så hade vi haft en helt annan effektbalans i södra Sverige vilket kommer att visa sig vanliga vardagar framåt. Särskilt de fyra kärnkraftverk som avvecklades under de senaste åtta åren gör stor skada på energibalansen. Där politiken med MP i spetsen gjort det olönsamt med effektskatt och annat att fortsätta att driva kärnkraft för Vattenfall med flera. Med stor sorg konstaterar vi att det kommer att bli mycket dyrt för företag och vanliga svenskar i Sverige med el framåt.

ANNONS

Lars-Arne Staxäng

före detta riksdagsledamot (M)

Philip Nordqvist

ordförande för M i Lysekil

ANNONS