Karin Blomstrand Liberalerna
Karin Blomstrand Liberalerna Bild: Karl af Geijerstam

Har vi skapat en fritidsgård som vi visste skulle rivas?

Vi ser inte behov av 22-miljonersinvesteringen

ANNONS

Det nya samarbetsblocket SD, KD, S, C och MP beslutade på kommunfullmäktige i måndags att satsa ytterligare åtta miljoner på Utvecklingscentrum i Dingle. Till denna satsning kommer det att behövas lägga ytterligare medel för att göra ombyggnationen på tredje våningen tillgänglig för rullstolsburna, det vill säga hiss, samt att upprusta tidigare Pipfabriken för en okänd summa.

LÄS MER:Skolcentrum byggs ut - fritidsgården räddas

Insändarskribenterna Liza Kettil S, Carina Torstensson C samt Hans-Joachim Isenheim MP, slirar dessutom på sanningen i den historiska beskrivningen när det gäller köpet av fastigheten, men det kan man ju samtidigt säga är historia.

LÄS MER:Ungdomar kräver att fritidsgård får vara kvar

Vad som däremot är anledningen till att Liberalerna under debatten yrkade på avslag, är det faktum att vi inte ser klart och tydligt beskrivet det faktiska behov, som ligger till grund för att investera ytterligare till ett totalt belopp av 22 miljoner, sedan köpet av Dingle.

ANNONS

Vi har en fantastisk fritidsgård som etablerat sig i en fastighet som det redan från början var klart skulle rivas?

LÄS MER:Miljonsatsning blir ödesfråga för fritidsgård

Vi har en verksamhet på AME som har ett behov att komma närmare KomVux på Dingle, men frågan vi ställer oss är om de lokaler man kommer ta i anspråk verkligen fyller det behov man har?

I visionen för Dingle ingår de lokaler som nu kommer att iordningställas för AME, detta kan komma att inskränka på möjligheterna för Kunskapens Hus och Dinglegymnasiet?

Om fritidsgården skall kunna flytta till de tidigare AME-lokalerna behöver de fixas för cirka två miljoner, är en siffra som cirkulerar, som inte ingick i beslutet i måndags?

LÄS MER:Hur löser ni fritidsgårdslokalerna i Munkedal?

Liberalerna vill att det faktiska behovet skall vara det primära, och att det skall finnas tydliga konsekvensbeskrivningar samt kostnadsförslag till olika alternativ, inte bara ett förslag.

LÄS MER:Därför är det rätt att riva fritidsgården

Vi hoppas att den nya nämndsorganisationen kan komma att skapa detta, så att våra gemensamma skattemedel används så effektivt som möjligt, och att det skall vara ett långsiktigt arbete, som ger anpassade och tillgängliga lokaler för våra verksamheter.

För Liberalerna i Munkedal

Karin Blomstrand