Havsbaserad vindkraft kan även bidra till ökat fiske

Vi behöver alltid välja den teknik som ger minst skador, jämföra med andra tekniker och aktiviteter i samhället på ett korrekt sätt, menar debattörer.