Senare i år ska den gamla bron rivas och ersättas av en ny.

ANNONS