"Vi är övertygade om att det är vårdens egen personal som kommer hjälpa oss ur pandemin och utveckla sjukvården, inte mer administration och juridik", skriver S-politiker.
"Vi är övertygade om att det är vårdens egen personal som kommer hjälpa oss ur pandemin och utveckla sjukvården, inte mer administration och juridik", skriver S-politiker. Bild: Stefan Bennhage

Hellre egen personal än slöseri med upphandlingar

Extrema kostnader, gigantiska kontroller och svårigheter att bli av med företag som inte sköter sig. Det är konsekvenserna av hyrpersonal och allt mer upphandlad sjukvård. För oss blir det självklart att sjukvårdens pengar ska gå till personalen och till sjukvården, inte till administration och gigantiska kontroller av vårdföretag som kanske ändå inte sköter sig.

ANNONS

Västra Götalandsregionen styrs av Johnny Magnusson och Moderaterna. De har inte visat någon vilja att vidta åtgärder mot slöseriet. Snarare verkar de tro att allting upphandlat blir billigare och de vill utöka upphandlingarna stort.

Regionstyrelsens ordförande Johnny Magnusson (M) har tidigare anklagat Socialdemokraterna för att säga nej till upphandlingar av ideologiska skäl. Men han har fel. Vår uppfattning är att det kan vara lämpligt i vissa sammanhang att använda hyrpersonal. Men vi ser också att kontroller och uppföljningsmätningar snart blir ett så omfattande arbete att det kostar mer än det smakar. Vi har också lagt förslag för att minska behovet av hyrpersonal, till exempel genom en högre ersättningsnivå till vårdcentraler i landsbygd.

ANNONS

LÄS MER:Ideologiska skäl får inte gå före patientens bästa

Ekonomistyrningsverket, som har bättre koll på pengar än Magnusson, står på vår sida. De skriver att när man utnyttjar marknaden så får kostnaderna för att upphandla, teckna avtal och kontrollera inte vara större än värdet av effektiviseringen. För att upphandlingen ska fungera måste det gå att tydligt beskriva innehållet i tjänsten man köper in, både kvalitet och kvantitet.

Som sjukvårdspolitiker vet vi att det är svårt att beskriva och mäta exakt vad som är ”bra kvalitet” i sjukvården. Då tycker Ekonomistyrningsverket att man ska vara försiktig med en upphandling. Kostnaderna blir också höga när man köper in vård som kräver specialiserad kompetens. Det finns exempel på att man skapar företagsmonopol av det som borde varit en gemensam offentlig verksamhet med insyn, meddelarfrihet och offentlighetsprincip. Och det blir inte fler specialister bara för att företagen anställer sjukhusens personal och hyr ut dem till högre pris.

Pandemin har visat att den offentliga sjukvården klarar att ta sig an tuffa utmaningar och nya uppgifter. Därför vill vi hellre lägga pengarna på regionens egen personal. Vi vill ge personalen möjlighet att utveckla verksamheten och stegvis höja grundlönerna i sjukvården i regionen så att vi åtminstone motsvarar rikssnittet. Det kan tyckas som ett lågt ställt krav, men under moderatstyret har lönerna i vår region halkat långt efter.

ANNONS

LÄS MER:Långa vårdköer går inte att köpa bort

Vi vill minska administrationen – inte utöka den med ännu mer kontroll av ännu fler vårdföretag. Det finns exempel på att misstankarna fått växa sig alltför stora innan utvidgade kontroller görs, just för att de blir så långtgående och kostsamma. Trots det väljer den styrande minoriteten att upphandla ännu mer. Vi är övertygade om att det är vårdens egen personal som kommer hjälpa oss ur pandemin och utveckla sjukvården, inte mer administration och juridik.

Andreas Hector (S)

ledamot i NU-sjukvården och regionfullmäktige

Cecilia Dalman Eek (S)

vice ordförande Sahlgrenska sjukhuset