Sotenäs unika natur – något att värna om, menar Bengt Sörensson.
Sotenäs unika natur – något att värna om, menar Bengt Sörensson. Bild: Lasse Edwartz

Helt rätt att naturen måste skyddas för framtiden

När man läser den insändare som berör Sotenäs arbetsmarknad i framtiden är detta inte realistiskt med att alla ska arbeta hemifrån.

ANNONS

Svar till Lena Jarlöv

LÄS MER:Hemarbete en bättre möjlighet för Sotenäs än storindustri

Annars är det mycket som är bra i insändaren – att Sotenäs har en mycket värdefull natur som i möjligaste mån måste skyddas till kommande generationer. Här är strandskyddet ett skydd för just detta.

Sotenäs kommun är under hård press när det gäller tillgång på sötvatten och ska genomföra en utredning om en anslutning till Vänern. Även reningsverken är underdimensionerade. Mycket på grund av att det byggts mycket fritidsbebyggelse i Sotenäs kommun. Man arbetade tidigare inom fisket, konservindustrin, stenhuggeri, jordbruk med mera och som lagt grunden till det Sotenäs vi alla värnar om. Som Lena Jarlöv skriver, ingen vet om laxsatsningen går att genomföra men de som arbetar med den är väl insatta i problematiken och möjligheterna i frågan om den går att genomföra.

ANNONS

Bengt Sörensson