Kronofogden.
”Jag är både arg, oerhört ledsen i hjärtat och skäms över myndighetsutvecklingen i Sverige”, skriver Ida. Bild: JESSICA GOW / TT

Hemsk känsla av maktlöshet när Kronofogden roffar åt sig

Kronofogdemyndigheten (KFM) behandlar anhöriga och närstående till gäldenären som svin – de beslagtar "hejvilt" allt som finns i närheten av en skuldsatt person.

ANNONS

KFM håller sig inte till det som är stipulerat i deras egna skrifter på hemsidan, till exempel om en anhörig vid utmätning säger ”det är min tavla och här är mitt ägarbevis, ni får inte ta min ägodel”, så roffar KFM med sig den ändå. Om en närstående visar ett nyttjanderättsavtal, det vill säga att gäldenären tillfälligt får nyttja och är "besittningsbiträde", så roffar KFM med sig annans privata egendom ändå. KFM säger arrogant "vi tar hellre för mycket än för lite”.

LÄS MER:Här är bolagen som skickar flest unga till Kronofogden

Anhöriga och närstående till gäldenären, som ej har med ”skuldkontraktet” att göra, får ofrivilligt betala gäldenärens skulder. Och vad blir konsekvenserna för de stackars anhöriga? Chock, trauma, sjukskrivning, ekonomisk förlust samt att de blir lämnade med en avskyvärd känsla av maktlöshet och rättsosäkerhet i sitt eget land, man kan säga att ”samhällskontraktet” från myndighetssidan är överskridet och förbrukat.

ANNONS

Nu till pudelns kärna, den dolda agendan bakom KFM:s agerande. Regeringen, närmare bestämt finansdepartementet, gav KFM ett uppdrag 2017, 2018 och 2019 som lyder ”KFM ska bidra till att säkerställa finansieringen av den offentliga sektorn", med andra ord den nedmonterade sjukvården och skolan etcetera. Alla har vi väl fått erfara att det inte går så bra för den offentliga sektorn, men nu vet vi att regeringen har gett KFM i uppdrag att ”säkerställa finansieringen av den offentliga sektorn”.

Aha, är det därför som KFM behandlar anhöriga och närstående som mindre viktiga medborgare i detta så kallade demokratiska samhälle? Roffar åt sig deras grundlagsstiftade privata egendom, låter dem lida i 6–8 månader innan en tingsrättsförhandling, och när anhörig i bästa fall får tillbaka egendomen är den knappt burkbar längre och då säger KFM arrogant tillbaka ”ni får stämma staten”.

LÄS MER:Uddevallabon vann mot staten – kan rita om hela spelplanen

Jag som skriver detta är anhörig och har blivit drabbad precis som jag beskriver ovan, fast värre för det värsta priset – förutom förlorad egendom, sjukskrivning och förlorad anställning – är att jag inte längre har tilltro till myndigheterna i mitt gamla fina Sverige. Och jag är en person, ska ni veta, som har arbetat som utredare för staten, som har hjälpt människor, massor av anhöriga, i över 20 år som behandlare och terapeut. Jag är universitetsutbildad beteendevetare.

ANNONS

Jag är både arg, oerhört ledsen i hjärtat och skäms över myndighetsutvecklingen i Sverige. Det är nu dags att skapa debatt kring denna ökända och omdiskuterade så kallade utsökningsbalken som ger KFM fritt agerande med ”regeringens goda minne” att håva in det som fastnar i deras nät!

Regeringen har även nämt att KFM ska skapa förtroende hos allmänhet och företag. Gör de det? ”Kronofogdemyndigheten ska bidra till ett välfungerande samhälle för allmänhet och företag […] Allmänhet och företag ska ha förtroende för Kronofogdemyndighetens verksamhet.” Ska jag skratta eller gråta?

Ida