Finansiering av strandstädning i Bohuslän är en av alla miljösatsningar som regeringen gör i budgeten, skriver företrädare för MP.
Finansiering av strandstädning i Bohuslän är en av alla miljösatsningar som regeringen gör i budgeten, skriver företrädare för MP. Bild: Ann-Katrin Eklund

Historisk storsatsning för en bättre miljö

Det är inte bara klimatkrisen som är akut. Den biologiska mångfalden är hotad och vi som lever i dag lever mitt i en artutrotning.

ANNONS

Kommer morgondagens generationer att få njuta av flyttfåglarnas ankomst på våren? Av att se den myllrande mångfalden av insekter på sommaren? Av att se allt pånyttfödas varje år? Och hur ska framtida generationer äta sig mätta om de livsviktiga pollinerarna minskar kraftigt?

Nu fortsätter Miljöpartiet stärka skyddet för djur och natur. Den nyligen presenterade budgeten för 2021 från regeringen är den mest kraftfulla miljöbudgeten i Sverige någonsin. Den har tredubblats sedan Miljöpartiet tog plats i regeringen för sex år sedan.

Över 1 000 nya naturreservat har inrättats sedan 2014 och satsningarna utökas nu. Annat som satsas särskilt på i budgeten är återställning av våtmarker och ett generellt stopp för bottentrålning i skyddade områden. Liksom bekämpning av invasiva arter och ett främjande av ekologiskt jordbruk, för att bara ta några exempel.

ANNONS

Visst önskar vi gröna att vissa saker gick ännu snabbare, inte minst gällande omställningen av det svenska skogsbruket som i sin nuvarande form är förödande för såväl miljö som människa. Men vi har sett till att en del av statens mindre skogsinnehav sedan ett par år tillbaka brukas hyggesfritt och där fortsätter kampen.

Även Västra Götalandsregionen gör stora insatser för en bättre miljö. Regionen är med och finansierar strandstädning i Bohuslän. I den av regionen ägda Botaniska trädgården i Göteborg kan allmänheten gratis ta del av en växtsamling i världsklass. Våra naturbruksskolor utbildar inte bara framtidens arbetare inom de gröna näringarna, utan står också för ett stort utvecklingsarbete inom den biologiska mångfalden.

Det är lätt att ta naturen för given, men det är en kamp som måste föras hela tiden. För många väger den lätt när det finns en skatt att sänka eller starka ekonomiska intressen att skydda. Genom satsningarna från regeringen och regionen möjliggörs för fler att njuta av naturens prakt och rikedom.

Emma Nohrén

ordförande Miljöpartiet Västra Götaland

Ulrika Frick

regionråd Miljöpartiet

ANNONS