Hjälpsamhet och mänsklighet ger livet ljus och mening!

Jag i likhet med alla blir äldre med åren och med det följer med nödvändighet en viss förändring av ens liv, menar skribenten.