Hög tid att klimatanpassa Västra Götalands skogar

För Västra Götalands skogsägare är det hög tid att klimatanpassa sitt skogsbruk för att skogen ska stå rustad inför de klimatförändringar som är att vänta, menar debattörer.