Slopad fri tandvård och inget förslag på högkostnadsskydd får Vänsterpartiet att reagera.
Slopad fri tandvård och inget förslag på högkostnadsskydd får Vänsterpartiet att reagera. Bild: Martina Holmberg / TT

Högkostnadsskydd ett måste för jämlik tandvård

Vi i Vänsterpartiet vill att tänderna ska ses som en del av kroppen och få ett högkostnadsskydd som möjliggör en jämlik tandvård. Den synpunkten kommer vi att framföra när regeringen nu presenterat sin utredning om ett tandvårdssystem som kallats ”När behovet får styra- ett tandvårdssystem för jämlik tandhälsa”. Tyvärr räcker förslagen inte till!

ANNONS

Tandvårdens finansieringsmodell bygger på att patienten själv betalar en stor del av kostnaden. Det innebär en tröskel för dem som helt eller delvis saknar betalningsförmåga. Har man dålig tandhälsa och svag ekonomi avstår man ofta från att besöka tandvården. Det leder i sin tur till ännu sämre tandhälsa. Om regeringen vill uppnå jämlik tandvård är det självklart att införa ett högkostnadsskydd liknande det inom hälso- och sjukvården. Utredningen beräknar vad olika varianter av högkostnadsskydd skulle kosta, men lägger inget förslag.

Däremot föreslår utredningen att man tar bort den fria tandvården för unga vuxna (20–23 år). Att återinföra avgifter i denna åldersgrupp, utan att samtidigt införa ett bra högkostnadsskydd, är kontraproduktivt i strävan efter en god tandhälsa. Få unga har karies i dag, men de kommer att ha det när de återkommer till tandvården. Risken är uppenbar att de väljer bort dyr tandvård under de år i livet när de studerar eller har relativt låga löner.

ANNONS

LÄS MER:Rödgrön tandvårdspolitik fylld av hål

Vi uppskattar dock förslaget om tandhälsoplan för vuxna till ett fast pris av 200 kronor för tandundersökning, individuell riskbedömning och vissa förebyggande åtgärder. Men varför ska denna förebyggande undersökning kosta dubbelt så mycket som ett läkarbesök inom primärvården?

Vänsterpartiet har sedan länge krävt ett högkostnadsskydd liknande det som finns inom hälso- och sjukvården. Det skulle vara att ha ett helhetsperspektiv för patienten. Tänderna är en del av kroppen och har stor betydelse för det allmänna hälsotillståndet. Vårt förslag ett årligt högkostnadsskydd som börjar gälla efter att patienten betalat 2 000 kronor. Det skulle kosta cirka 5 miljarder enligt utredningen. I ett andra steg vill vi i Vänsterpartiet att högkostnadsskyddet blir detsamma som öppenvårdens, 1 200 kronor om året. Det skulle göra att patienternas samlade tandvårdskostnader halveras jämfört med i dag.

LÄS MER:Sänker åldersgräns för fri tandvård

Det finns vidare goda skäl för staten att ha mer kontroll på prissättningen av tandvård. Den privata tandvården har hög lönsamhet, dubbelt så hög som privata företag inom primärvården.

Sammanfattningsvis tycker vi att utredningens förslag är minst sagt tandlöst(!) och otillräckligt för att nå den jämlika tandvård man säger sig eftersträva. Nu sänds föreslaget på remiss och när det är dags för proposition är det upp till regeringen att lyssna på Vänsterpartiet och visa om det på allvar finns en vilja att göra något åt de stora klassklyftorna i tandhälsa.

ANNONS

Lars-Erik Hansson (V)

ledamot i tandvårdsstyrelsen, Västra Götalandsregionen

ANNONS