Sjukvårdspersonal står i en sjukhuskorridor.
”I moderatledda Västra Götalandsregionen har snittlönerna i vården halkat efter rejält. Av de 66 yrkesgrupper som finns i vården ligger 44 under snittet för vad motsvarande kollegor i andra regioner tjänar”, skriver Bijan Zainali (S). Bild: Stefan Bennhage

Högre lön betyder inget om arbetskamrater försvinner

Vikten av att ha utbildad och engagerad vårdpersonal kan inte överskattas. Det kostar att inte ha rätt och tillräcklig kompetens, med personal som jobbar sig sjuk, överbeläggningar, inställda operationer och mer inhyrd vårdpersonal. Inte minst har pandemin visat på de brister som finns.

ANNONS

I takt med att vi blir fler och lever längre kommer vi att behöva ett allt större antal människor som vill, kan och orkar jobba i vården. Vägen dit stavas: Bättre arbetsvillkor.

För Socialdemokraterna är det här en prioriterad fråga sedan länge. Nationellt har den S-ledda regeringen satsat åtskilliga miljarder på att öka platserna till grundutbildningarna, ge fler möjlighet till kompetensutveckling och specialistutbildningar på betald arbetstid, höja lönerna och öka antalet anställda i vården.

LÄS MER:Vårdlöner i Västra Götaland höjs med 700 miljoner i nya budgeten

Hälso- och sjukvård är regionernas huvudansvar. För att fullt ut genomföra den socialdemokratiska samhällsidén om en jämlik välfärd för alla krävs politiskt mandat. I dag saknas det mandatet; 7 av 10 invånare i landet bor i en region som är borgerligt styrd. Det gäller även Västra Götalandsregionen. Men att vi är i opposition i regionen hindrar oss inte från att göra vad vi kan för vården och vårdens anställda till gagn för patienterna. För, utan vårdpersonal stannar vården.

ANNONS

Under vår tid i styrande ställning i regionen införde vi specialistutbildning på betald arbetstid. Vi gjorde det utan att det kom några statsbidrag för ändamålet från den dåvarande alliansregeringen. Vi införde också en särskild pott för jämställda löner, för att de kvinnodominerade jobben inte ska fortsätta halka efter. Inte heller till det kom några statsbidrag för från alliansregeringen. Under vår tid i opposition i regionen har vi i våra budgetförslag försökt få igenom höjning av denna pott. Det har vi inte fått gehör för, trots särskilda satsningar från den S-ledda regeringen.

LÄS MER:Bråda tider när tillfälliga operationssalar ska färdigställas på Näl

I moderatledda Västra Götalandsregionen har snittlönerna i vården halkat efter rejält. Av de 66 yrkesgrupper som finns i vården ligger 44 under snittet för vad motsvarande kollegor i andra regioner tjänar. Det är ohållbart och strider dessutom kapitalt mot regionens ambition att bli Sveriges bästa offentliga arbetsgivare! I varje budget i opposition har vi årligen föreslagit särskilda satsningar på åtskilliga hundratals miljoner kronor till höjda grundlöner, förbättrad arbetsmiljö och rimliga villkor. Varje år har våra förslag röstats ner. Det är bra att det moderatledda styret äntligen tycks ha vaknat, men det duger inte att göra en lönesatsning för att ”nästan komma ikapp” och samtidigt fortsätta förvägra sjukhusen en realistisk finansiering. Att ge med ena handen och ta med den andra är ingen lösning för vården. Och det är knappast så att vårdpersonal uppskattar högre lön, om det innebär färre arbetskamrater.

ANNONS

I juni ska regionfullmäktige ta beslut om budget för nästa år. Då kommer vi socialdemokrater ännu en gång att göra vad vi kan för att stärka vården ekonomiskt och satsa för att vårdpersonalen ska få såväl högre löner som fler, fast anställda, arbetskamrater och bättre arbetsmiljö.

Bijan Zainali (S)

oppositionsregionråd

LÄS MER:Det här räcker inte – kompetens måste belönas!