Kvinnor behöver jobb, inte höjda bidrag, skriver företrädare för Moderaterna.
Kvinnor behöver jobb, inte höjda bidrag, skriver företrädare för Moderaterna. Bild: Isabell Höjman/TT

Höjda bidrag är inte lösningen för kvinnor som saknar arbete

Coronakrisen övergår nu alltmer i en arbetslöshetskris, men i stället för nödvändiga reformer så att fler kommer i jobb prioriterar Socialdemokraterna, med stöd av Sverigedemokraterna, höjda bidrag. Det riskerar att bli förödande för Sverige.

ANNONS

I inget annat EU-land ökade arbetslösheten under juni mer än i Sverige. Arbetslösheten var den sjätte högsta i EU och långt från regeringens tidigare mål om lägst arbetslöshet i EU år 2020. Arbetsförmedlingen spår en arbetslöshet på över 600 000 arbetslösa i början av nästa år.

Hårdast drabbas utrikes födda kvinnor, ofta med kort utbildningsbakgrund, som redan innan krisen stod längst från arbetsmarknaden. Dessa kvinnor riskerar att hamna i ett permanent utanförskap, som dessutom går i arv till kommande generationer.

Riksdagens utredningstjänst slog nyligen fast att regeringens chockhöjda bidragsnivåer under coronakrisen på sikt ökar arbetslösheten med i storleksordningen 40 000 personer.

I stället för höjda bidrag behöver Sverige:

ANNONS

• Bidragstak och krav på heltidsaktivering för de som får bidrag.

• Skärpta krav på att lära sig svenska och att utbilda sig, för att möta arbetsmarknadens behov.

• Sänkta skatter på låga inkomster, så att det alltid lönar sig att jobba.

Vi moderater vill se jobb före bidrag. Det är inte minst viktigt för de utrikes födda kvinnor som riskerar att låsas fast i ett permanent utanförskap. Arbete är en frihetsfråga, inte minst för hårt arbetande kvinnor som med en lön får makt och möjlighet till självbestämmande över sitt eget liv. De behöver ett jobb, inte höjda bidrag.

Josefin Malmqvist (M)

riksdagsledamot och ordförande Moderatkvinnorna

Carin Ramneskär (M)

vice ordförande för Moderatkvinnorna i Västra Götalands län

Linda Jansson (M)

ordförande Norra Hälso- och sjukvårdsnämnden