"Chaufförerna blir utsatta för våld, hot och blir hånade på sin arbetsplats varje dag. Det finns ganska många som har gett upp och inte längre bryr sig om att kontrollera ifall resenärerna har biljett eller ej", skriver företrädare för SD.
"Chaufförerna blir utsatta för våld, hot och blir hånade på sin arbetsplats varje dag. Det finns ganska många som har gett upp och inte längre bryr sig om att kontrollera ifall resenärerna har biljett eller ej", skriver företrädare för SD. Bild: Andreas Olsson

Hot och våld mot busschaufförer måste få ett slut

Under vecka 10 reste Sverigedemokraterna i Västra Götalandsregionen till Trollhättan för att träffa oroliga busschaufförer.

ANNONS

Det finns ett tydligt rop på hjälp från flertalet chaufförer. ”Hur mycket ska vi orka, hur mycket ska vi ta?” Lejonparten av alla chaufförer går till jobbet och undrar vad de ska bli utsatta för i dag.

Många kvinnliga chaufförer byter sina sena pass med manliga för de vågar eller vill inte köra kvällar och nätter. Det finns linjer som ingen vill köra efter klockan 19.00. För att chaufförerna är rädda.

De fula orden haglar mot chaufförerna. Några chaufförer berättar om knivhot, andra vittnar om hot som riktas mot den egna familjen. Andra vittnar om spottloskor mot dem. Det hör tydligen också till vanligheterna att minderåriga langare rör sig i och runt bussarna.

ANNONS

Våra bussar i regionen är inga fritidsgårdar! Chaufförerna upplever att ungdomar använder bussarna som fritidsgårdar och ett ställe att ladda telefonen på. De skriker och slåss ombord på bussarna. De ”vanliga” resenärerna säger att de inte vågar åka buss som de gjort innan pandemin. Chaufförerna blir utsatta för våld, hot och blir hånade på sin arbetsplats varje dag. Det finns ganska många som har gett upp och inte längre bryr sig om att kontrollera ifall resenärerna har biljett eller ej.

Allt detta gör också att regionen förlorar pengar varje dag då intäkterna för biljetter uteblir.

När dörrarna öppnas ska det vara värdar som kontrollerar biljetter och hjälper till helt allmänt. Ett av bussbolagen säger till sina förare att Västtrafik ska ordna med detta. Så är inte fallet, det finns med i bolagens upphandlingar att bolagen själva ska ordna med detta.

Det har uppenbarligen blivit en miss i vems ansvar detta ligger hos, kraven i upphandlingarna ska förtydligas. Det bör också innehålla riktlinjer för att säkerställa förarnas säkerhet. Ja, självklart kostar det regionen mer pengar. Men om ingen vågar åka så blir det inga inkomster ändå.

Vårt förslag är att regionen initialt tar på sig en del av detta och anställer vakter till de mest utsatta turerna. När dörrarna öppnas krävs alla på en giltig biljett samt hjälper till att hålla lugn på bussen.

ANNONS

Heléne Granbom Angerheim (SD)

ledamot kollektivtrafiknämnden Västra Götalandsregionen

Heikki Klaavuniemi (SD)

gruppledare och Regionråd Västra Götalandsregionen

Västtrafik har valt att inte besvara insändaren men meddelar att det i dag finns både värdar som stöttar vid på- och avstigning och biljettkontrollanter ute i trafiken.