Alla skulle tjäna på att strandskyddet konsekvent värnas, skriver Tom Hagström från Strandskyddarna.

ANNONS