Vad händer med löftet om att äldre ska gå först, undrar Kjell Andersson.

ANNONS