Hur hållbart är ditt arbetsliv?

Just nu pågår arbetsmiljöveckan i samtliga EU-länder för att öka medvetenheten om det livsviktiga i ett hälsosamt arbetsliv såväl fysiskt som psykosocialt och digitalt, skriver Benny Olsson, Unionen.