Tåget kommer till Lysekil. Reginatåg. Lysekilsbanan.
Tåget kommer till Lysekil. Reginatåg. Lysekilsbanan. Bild: Liselotte Johnsson

Hur kan Lysekilspolitiker inte arbeta aktivt för Lysekilsbanan?

Oppositionsrådet Ronald Rombrant måste börja jobba för ortens bästa.

ANNONS

Naturvårdsverket avstyrker Trafikverkets förslag till nationell plan för transportsystemet 2018-2029.

Varför?

Jo, Trafikverket låter prognoser om ökad vägtrafik styra planeringen. Med det synsättet nås inte riksdagens klimatmål, utsläpp från transportsektorn skall minska med minst 70 procent fram till 2030.

Lastbilstransporternas dominans måste brytas. Där det är möjligt bör gods fraktas till sjöss eller på järnväg. Vägar slits hårt av lastbilstrafik och den tunga trafiken betalar inte sina samhällskostnader.

Vi har en skyldighet att överlämna en beboelig planet till kommande generationer: Lex Greta

Nya slussar skall bygga i Göta älv och Sjöfartsverket planerar flera kustnära farleder för att öka sjötransporterna. En av rutterna går från Lysekils hamn till Karlstad och andra hamnar i Vänern och Lysekilsbanan är ett självklart komplement. Virkestransporter via banan till hamnen och därifrån till Grums pappersbruk i Vänern kan bli möjligt med den nya rutten.

ANNONS

• Enligt Västsvenska Handelskammaren utgör Lysekilsbanan en betydande länk i framtidens transportsystem.

• Företag, som vill utnyttja Lysekils hamn under förutsättning att gods kan fraktas vidare på Lysekilsbanan, väntar på besked.

• Länsstyrelsen konstaterar att Lysekilsbanan är av riksintresse för kommunikation tillsammans med Lysekils hamn.

• Hamnen har unika egenskaper med sin tillgänglighet och sitt djup och är ett alternativ till Uddevalla hamn, där ett antal trånga passager medfört flera restriktioner. Fartyg över 200 meter tillåts inte trafikera farleden till Uddevalla hamn vid mörker eller vid nedsatt sikt. Fartyg med stor vindarea lotsas inte i farleden vid vindstyrka över 15 meter per sekund.

Kommuner i Västra Götaland och näringslivet diskuterar nu ett dubbelspår mellan Göteborg och Uddevalla. Detta skulle också gynna Lysekilsborna.

Efter en upprustning av Lysekilsbanan skulle resenärerna få en bekväm resa utan byten till och från Lysekil. Tåget skulle göra uppehåll i Brastad, Hallinden och Munkedal och köra vidare via Uddevalla till Göteborg.

Nu står endast buss till förfogande och resenärer från Lysekil till Uddevalla måste byta buss vid Torp.

Det finns goda skäl att utreda Lysekilsbanans framtid som kommunalrådet Jan-Olof Johansson föreslagit.

Oppositionsrådet Ronald Rombrant däremot vill inte veta av någon utredning och ser inte några förutsättningar för att transportera personer eller gods via Lysekilsbanan. Han befarar att politikerna blir förvirrade av det nyväckta intresset för Lysekilsbanan och påpekar att Trafikverket kräver att samhällsekonomiska kalkyler går ihop för att en järnväg ska motiveras.

ANNONS

Bör inte politiker arbeta för ortens bästa?

Mats Fägerquist