Färgelanda kommunhus.
”Som det ser ut i dag har vi svårt att se att vi kan mötas till en gemensam plan då vi står väldigt långt ifrån varandra”, skriver S-politiker i Färgelanda kommun. Bild: Karl af Geijerstam

Hur ska uppsägningar göra att personalen lever upp till målen?

Svar till Centerpartiet och Liberalerna i Färgelanda 3 juni.

ANNONS

LÄS MER:Vi delar lärarnas oro om skolan

Enligt vår uppfattning andas insändaren ett hån mot lärarkåren, vårdnadshavare och elevers oro inför vad en besparing om 11 miljoner innebär för skolverksamheten i Färgelanda kommun. Man ska också ha med sig att av de 11 miljonerna står grundskolan för cirka 6 miljoner av underskottet, alltså innebär detta att grundskolan får spara 5 miljoner utöver den budgetram man tilldelats.

Man kan oförsiktigt säga att vi har höga kostnader per elev, höga lärarlöner och hög personaltäthet utan att göra analysen varför vi har det, kanske finns det en helt logisk förklaring.

Man kan redan nu säga att påståendet om att vi låg topp tio i Sverige vad gäller lönerna inte stämde. Här tog man bara statistiken rakt av utan att titta på vad det var man jämförde med. Det visade sig att vi låg ganska bra, i paritet med närliggande kommuner. Ja visst, man har inte sänkt budgeten 2021 men man har inte heller gjort analysen vare sig 2019 eller 2020 då man också gjorde stora underskott. Vad är det som är felet, kostnaderna eller budgeten? Troligen en kombination av båda.

ANNONS

LÄS MER:Orimliga besparingar hotar barnens framtid i Färgelanda

Samtidigt som minoritetsstyret i sin mål- och resursplan 2021–2023 skriver:

”Stärkta skolresultat i ändamålsenliga och trygga skolor:

• Öka måluppfyllelsen så att fler elever går ur grundskolan med godkända betyg.

• Införa mer tidiga insatser och motivera varje elevs lust att lära.

• Förbättra den fysiska skolmiljön i form av byggnader och skolgårdar.”

Genom att ta bort cirka 17 tjänster förstår vi inte hur kvarvarande personal ska klara att leva upp till målen som vi för övrigt tycker är bra.

Som det skrivs i insändaren har minoritetsstyret tagit initiativ till breda samtal över partigränserna. Som det ser ut i dag har vi svårt att se att vi kan mötas till en gemensam plan då vi står väldigt långt ifrån varandra. Vi ger det en chans men det måste ske på allas villkor, inte enbart på minoritetsstyrets villkor.

Tommy Larsson (S)

Rune Månsson (S)

Tony Bratt Nilsson (S)

utbildningsnämnden

Ulla Börjesson (S)

kommunstyrelsen