Hyllar dem som engagerar sig för bättre kollektivavtal

En av framgångsfaktorerna är att kollektivavtalet ger fackets förtroendevalda möjlighet att påverka, utveckla och förbättra sina arbetsplatser, menar debattören.