Hyllar dem som engagerar sig för bättre kollektivavtal

En av framgångsfaktorerna är att kollektivavtalet ger fackets förtroendevalda möjlighet att påverka, utveckla och förbättra sina arbetsplatser, menar debattören.

Redan kund?Logga in här