Hyrorna har inte höjts tillräckligt mycket

Hushållens inkomster ökar snabbare än hyrorna

ANNONS

Replik till Lennart Derehag, Hyresgästföreningen, 19 oktober

LÄS MER:Därför måste hyreshöjningarna hållas låga nästa år

Hyresgästföreningen (HGF) säger sig värna hyresrätten. Med tanke på föreningens retorik är det ett tveksamt påstående. I själva verket kan deras agerande spä på bostadsbristen ytterligare.

Snart börjar de årliga hyresförhandlingarna inför 2020. Både Fastighetsägarna och Sveriges allmännyttor har yrkat på hyreshöjningar mellan 2,5 till 3,5 procent. Med anledning av detta har Lennart Derehag från HGF skrivit en motsägelsefull debattartikel om att ”vanligt folk måste kunna bo kvar i sina lägenheter”.

LÄS MER:Därför måste hyrorna höjas

Våra medlemmar önskar naturligtvis ingenting annat. Ambitionen är att erbjuda prisvärda, välskötta bostäder av god kvalitet som så många människor som möjligt efterfrågar. Precis som alla företagare vill de leva upp till sina kunders förväntningar och önskemål. För att kunna bygga det kapital som krävs för nybyggnation, renovering och god kundservice är driftintäkter, det vill säga hyror, helt avgörande. Driftintäkterna framöver kommer att vara central för fortsatta investeringar i hyresrätter. Tyvärr är de senaste årens hyresutveckling oroväckande.

ANNONS

De senaste åren har hyresutvecklingen i Uddevalla inneburit realt sänkta hyror i förhållande till inflationstakten. I landet som helhet har realhyrorna sänkts i 11 av 19 år under 2000-talet. Det är tyvärr uppenbart att ”rimliga hyresjusteringar” i HGF:s värld innebär sänkta realhyror. På det ska läggas att företagens kostnader skjutit i höjden. Den av HGF tillsatta hyreskommissionen konstaterade i sin slutrapport att driftkostnaderna (exklusive räntor) ökat med 47 procent mellan åren 2007 till 2016. Hyresvärdarnas inkomstnivåer har alltså stagnerat samtidigt som kostnaderna skjutit i höjden. Det är en giftig cocktail för hyresrätten.

HGF hävdar ofta att hyresgäster som kollektiv inte har råd med hyreshöjningar. Det är helt enkelt inte sant. Även om det alltid finns individuella undantag ökar hushållens genomsnittliga disponibla inkomster betydligt snabbare än hyreshöjningarna. När människor får mer i plånboken ökar efterfrågan på bostäder. Står hyrorna still i det läget växer bostadsköerna ytterligare.

HGF menar också att hyreshöjningar slår mot köpkraften. Det är ett märkligt argument. Hyror är nämligen också konsumtion. Fastighetsföretagare är en integrerad del av ekonomin, och hyrorna går bland annat därför till investeringar, skatter och lön till företagens anställda.

När HGF tycker till är det faktiskt svårt att hänga med i svängarna. Först menar man att hyrorna i Uddevalla ska hållas tillbaka på grund av låga räntor, köpkraft och global ekonomisk avmattning, för att i nästa stund anse att hyrorna ska sättas efter bruksvärde och lokala förvaltningskvalitet. Det går inte ihop. Som företrädare för fastighetsbranschen i Uddevalla med flera kommuner hoppas vi att de fortsatta samtalen präglas av större konstruktivitet. Det förtjänar hyresrätten och alla som står i bostadskö.

ANNONS

Petra Ohldin Lampinen

Näringspolitiskt ansvarig, Fastighetsägarna

Christian Melin

ordförande kretsstyrelsen, Fastighetsägarna Uddevalla